fbpx

ADHD-liitto ry pitää itsellään rekisteriä jäsenyhdistystensä henkilöjäsenistä jäsenlehden postitusta varten. Lisäksi rekisteriä pidetään Viivi-lomakkeiden käyttäjistä sekä kokemusosaajapankkiin kuuluvista henkilöistä. Kaikki tiedot, jotka liiton www-sivuilla kerätään, on tarkoitettu ainoastaan ADHD-liiton omaan käyttöön (poikkeuksena kokemusosaajapankki). Tietoja käytetään yleensä palvelujen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Tietoja ei luovuteta erityistapauksia lukuun ottamatta ulkopuolisille tahoille (tietojen käyttö on tarkemmin määritelty rekisteriselosteessa). Liiton henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Tietoja voidaan käyttää ADHD-liiton koulutusten ja tilaisuuksien markkinoinnissa, mikäli henkilö ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Tietosuojaseloste:
• Rekisterin rekisterinpitäjä on ADHD-liitto ry, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki. Yhteyshenkilönä toimii tiedottaja Jari Hämäläinen, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki, puh. 045 636 1842.

• Kerättäviä tietoja käytetään ADHD-lehden tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen toteuttamiseen.

• Rekisteriin talletetaan mm. seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarkemmat tiedot ovat nähtävissä rekisteriselosteessa.

• Tietojen säilytyksestä ja suojauksesta saa lisätietoja rekisteriselosteesta.

• Yhteystietojen perusteella voimme lähettää tietoa ADHD-liiton omista koulutuksista ja tapahtumista, ellei sitä ole erikseen kielletty.

• Tilaajalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus kieltää tietojen markkinointikäyttö. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Jari Hämäläiselle, puh. 045 636 1842 tai jari.hamalainen(at)adhd-liitto.fi.

Tietosuojaseloste:
• Kaikkien ADHD-liiton www-sivujen palautelomakkeilla kerätyt tiedot on tarkoitettu vain ADHD-lehden sekä liiton toiminnan kehittämistä varten. Tietoja käytetään vain palautteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

• Palautteen antaminen nimettömänä on mahdollista, joten nimen ja yhteystietojen antaminen ei ole välttämätöntä.

• Palautteet julkaistaan joko liiton www-sivuilla tai ne kirjataan muuten muistiin. Käsitellyt palautteet tuhotaan, eikä niissä mahdollisesti olleita yhteystietoja kerätä rekisteriksi. Palautteita säilytetään enintään yksi vuosi.

• Palautteen tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Rekisteriselosteen löydät täältä.

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11