fbpx

Adhd on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva. Adhd tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti ja ne haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä.

Usein kysytyt kysymykset

Asian voi ottaa puheeksi neuvolassa, perheneuvolassa tai koulussa terveydenhoitajan, koululääkärin tai psykologin kanssa. Alkukartoitus ja tarvittaessa esim. psykologiset tutkimukset tehdään usein perusterveydenhuollossa. Jatko riippuu alueen hoitopolkukäytännöistä ja perusterveydenhuollon lääkärin (esim. koululääkärin) perehtyneisyydestä adhd:hen. Diagnoosi voidaan asettaa ja hoito voidaan aloittaa perusterveydenhuollossa, tarvittaessa konsultoimalla erikoissairaanhoitoa. Joillakin alueilla diagnostiset tutkimukset jatkuvat perusterveydenhuollon aloittaman alkukartoitukset pohjalta erikoissairaanhoidossa.

Voit lähteä selvittämään asiaa julkisessa terveydenhuollossa, esimerkiksi varaamalla ajan terveyskeskuslääkärille. Hoitopolut vaihtelevat, joten toisinaan koko prosessi alkukartoituksesta lopulliseen diagnoosiin ja hoidon aloittamiseen saattaa järjestyä perusterveydenhuollossa. Alueellisten käytäntöjen ja erotusdiagnostiikan vaativuuden perustein asiakkuus voidaan ohjata erikoissairaanhoitoon. Diagnoosin asettamisen jälkeen asiakkuus voi palautua takaisin perusterveydenhuoltoon.

Jos opiskelet, voit aloittaa prosessin opiskelijaterveydenhuollossa, ja työssäkäyvät voivat ottaa epäilyksensä esille työterveydenhuollossa. Asiaa voi lähteä toki selvittämään myös yksityisellä lääkäriasemalla.

Lisätietoa adhd:n diagnosoinnista ja hoidosta löydät Käypä hoito -suosituksesta: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061

Osaaminen adhd:n diagnosoinnissa ja hoidossa lisääntyy koko ajan. Niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta löytyy osaavia lääkäreitä työryhmineen. Valitettavasti emme voi pitää yllä ajan tasalla pysyvää ja puolueetonta rekisteriä lääkäreistä. Tällaisen listan ylläpitäminen on ongelmallista myös tietosuoja-asetuksen valossa. Jos hakeudut yksityiselle sektorille, varmista aikaa varatessasi lääkärin asiantuntemus neuropsykiatriaan ja adhd:hen. Katso vielä vastaus kysymykseen: ”Miten pääsen tutkimuksiin?”

Kyllä on, tervetuloa mukaan toimintaan! Toimintamme on ehdottomasti myös add-oireisille tarkoitettu. Add-termiä käytettiin ennen kuvaamaan adhd:n tarkkaamattomuuspainotteista muotoa. Kyseessä on kuitenkin adhd-diagnoosi, mutta siinä henkilölle suurinta haastetta aiheuttaa tarkkaavuuden pulmat. Termin adhd alle mahtuvat kaikki, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä.

Neuropsykiatrista valmennusta voi antaa neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen suorittanut sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen. Valvira ei valvo nimekkeen käyttöä, mistä syystä suosittelemme aina tiedustelemaan sen valmentajan taustakoulutusta, jonka palveluita olet harkinnut ostavasti. Tämä on hyvä tehdä siitäkin syystä, että taustakoulutus saattaa antaa viitteitä siitä, minkä ikäisten henkilöiden ja millaisten asioiden parissa kyseinen henkilö on tottunut työskentelemään.

Neuropsykiatrisia valmentajia löytyy julkisen sektorin työntekijöiden joukosta, joten asiaa kannattaa kysyä omalta hoitavalta taholta. Valmentajia löytyy myös Neuropsykiatriset valmentajat ry:n piiristä ja yksityisistä yrityksistä.

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11