fbpx

Nuoruus on myllerryksien aikaa. Keho muuttuu ja tunteet kuohuu. En ole enää lapsi, mutta en vielä aikuinenkaan. Ajatukset harhailevat levottomasti, unohtelen aikatauluja ja niistä on vaikea pitää kiinni. Ennemmin pörräisin kaupungilla, kun jaksaisin istua koulutehtävien parissa. Rinnakkaisluokan Paula/Pekka kiinnostaa – mitähän se musta ajattelee? Voi ei, taas finni naamassa, paraneekohan tää iho koskaan? Nuoruus on monenlaista myllerryksen aikaa kaikille nuorille. Sinä et ole mitenkään yksi ja ainoa!

Adhd tuo omat sävynsä nuoruuteen. Se voi näkyä runsaana energiana, jota toisten voi olla vaikea sulattaa. Se voi aiheuttaa myös itselle erilaisuuden tunnetta. Joskus olo voi olla suoraan sanottuna hyvin kurja – tuntuu, ettei sopeudu yhteiskunnan rajoihin ja voi kokea itsensä ulkopuoliseksi ja erilaiseksi.

Tarkkaavuushäiriö add:ssä, adhd:n yhdessä esiintymismuodossa, missä yliaktiivisuus- ja impulsiivisuuskriteerit eivät täyty, painottuvat pulmat tarkkaamattomuuteen ja oman toiminnan ohjailun haasteisiin. Ja aktiivisuuden säätelyn vaikeus voi näyttäytyä enemmänkin aliaktiivisuutena, mikä näkyy esimerkiksi passiivisuutena ja toiminnan aloittamisen haasteina.

Uskalla pyytää apua

Älä epäröi hakea ja vastaanottaa apua. Jaksaminen on jakamista! Joskus jo kavereiden kanssa juttelu helpottaa huonoa oloa. Vanhemmillakin on usein hyviä keinoja löytää yhdessä apua ”pattitilanteisiin” esimerkiksi vertaistuen kautta, jos vain annat heille mahdollisuuden tähän. Ei ole epätavanomaista, että joskus asiat vain kärjistyvät tai menevät niin umpisolmuun, että ulkopuolinen apu on paikallaan. Apua voi saada ottamalla yhteyttä esimerkiksi oman koulun kuraattoriin, psykologiin tai terveydenhoitajaan, oman alueen terveyskeskukseen, mielenterveystoimistoon tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimeen puh. 116 111 (Katso myös netistä). Apua voi myös kysyä ADHD-liitosta.

Kuntoutuksesta

Erilaiset kuntoutusmuodot (esim. toiminta- ja psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus) voivat myös olla hyödyllisiä palveluita ja niihin kannattaa tarttua, jos koet tarvitsevasi ulkopuolista tukea vaikeuksien voittamiseen tai toimintakykysi vahvistamiseen. Tällaisten mahdollisuuksien käyttöön ottaminen ei kuitenkaan aina välttämättä tunnu yksioikoiselta tai houkuttelevalta.

Kuntoutuksessa lähdetään liikkeelle nuoren omista tuen tarpeista, vahvuuksista ja voimavaroista. Vaikeuksilta tai ongelmilta ei suljeta silmiä, vaan huomioidaan se, että vaikeudet elämässä näyttäytyvät lopulta uudessa valossa, kun erilaisia vaihtoehtoja on pohdittu ja ratkaisuja työstetty yhdessä. Kuntoutusprosessi voi siis toimia erityisen voimaannuttavana kokemuksena ja antaa itseluottamusta elämässä selviytymiseen. Älä jää yksin pulmien kanssa!

Lisätietoja adhd:stä: Adhd:n Käypä hoito -suositus

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11