fbpx
Liiton strategiaan liittyvä kuva, jossa on tekstit missioon, visioon, arvoihin ja tavoitteisiin liittyen hiukan tiiviimpänä kuin tekstiosuudessa..

ADHD-liiton strategia 2021–2025

ADHD-liitto ry – ADHD-förbundet rf on sosiaali- ja terveysalan järjestö ja jäsenyhdistystensä kattojärjestö. Liitto toimii jäsenyhdistysten, oireisten henkilöiden, heidän läheistensä, ammattihenkilöiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden valtakunnallisena yhdyssiteenä.

ADHD-liitto ry kehittää toimintaa yhdessä jäsenyhdistystensä ja sidosryhmiensä kanssa sekä tekee tiedotus- ja vaikuttamistyötä, joka edistää adhd-oireisten henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä.

Liitto tuottaa, kokoaa, arvioi ja välittää adhd:hen liittyvää oikeaa ja ajantasaista tietoa edistääkseen myönteisen asenneilmapiirin muodostumista adhd:n ympärille.

MISSIO

ADHD-liitto on valtakunnallinen järjestö, joka edistää adhd-oireisten ja heidän läheistensä hyvinvointia.

VISIO

ADHD-liitto – yhdenvertaista tulevaisuutta rakentamassa

ARVOT

Rohkeus
Olemme mukana yhteiskunnallisissa muutoksissa ja kehitämme uusia toimintatapoja. Rohkeus syntyy luottamuksesta, yhteistyöstä ja voimavarakeskeisistä kohtaamisista.

Arvostus
Arvostamme itseämme, toisiamme ja ympäristöämme. Arvostus rakentuu avoimuudesta, kunnioittavasta asenteesta ja oikeasta tiedosta.

Ilo
Yhdessä tekeminen ja vapaaehtoistoiminta luovat iloa ja osallisuutta.

TAVOITTEET

Adhd-oireisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa lisääntyy

  • Tietoisuus adhd-oirekuvasta sekä sen moninaisuudesta ja varhaisen tunnistamisen merkityksestä on lisääntynyt.
  • Adhd-oireisten ja heidän läheistensä arvostava kohtaaminen toteutuu aiempaa paremmin.
  • Adhd-oireisten palvelupolut ovat selkeytyneet ja palveluita tarjotaan matalalla kynnyksellä.

Adhd-oireisten ja läheisten hyvinvointi ja voimavarat vahvistuvat

  • Adhd-oireisten ja läheisten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja osallisuuden tunne lisääntyvät.
  • Matalan kynnyksen tieto, neuvonta ja ohjaus saavuttavat paremmin adhd-oireiset ja läheiset.
  • Adhd-liitto jäsenyhdistyksineen on entistäkin luotettavampi ja helpommin lähestyttävä tuen tarvitsijan rinnalla kulkija.

Vahvempi ja vakaampi ADHD-liitto

  • Liiton jäsenyhdistysten toiminta on entistä aktiivisempaa, vaikuttavampaa ja houkuttelevampaa.
  • Yhteistyö kaikilla liiton toiminnan tasoilla on tiivistä ja aktiivista.
  • ADHD-liiton myönteinen imago asiantuntijana ja yhteistyökumppanina on vahvistunut.
  • Liiton toiminnan rahoitusmallit ovat monipuolistuneet.

ADHD-liiton strategia 2021-2025 (pdf-tiedosto)

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11