fbpx

Terveydenhuollon sekä sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat adhd-oireisia henkilöitä ja heidän läheisiään takuuvarmasti. Tasavertainen, arvostava sekä toista kunnioittava ja kuunteleva kohtaaminen, on onnistuneen vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentumisen perusta.

Arvostava kohtaaminen

Koska adhd-piirteet voivat aiheuttaa henkilölle itselleen haasteita vuorovaikutustilanteissa, niin sinun on ammattilaisena hyvä pitää mielessä muutamia asioita:

  • Adhd-oireinen voi vaikuttaa joskus epäkohteliaalta. Tämä voi liittyä enemmän hänen oirekuvaansa, kuin siihen, että hän tahallaan toimisi töykeästi. Häiriökuvaan voi liittyä muun muassa se, että henkilö toimii impulsiivisesti, hänen on vaikea keskittyä kuuntelemaan ja hän saattaa herkästi keskeyttää sinut ja puhua päälle. Tällöin on hyvä lyhyillä ja selkeillä ohjeilla tarkentaa asioita ja käyttää myös tarvittaessa apuna visuaalista ohjeistusta.
  • Adhd-oireiset ja heidän läheisensä kertovat usein vähättelevästä kohtelusta esimerkiksi ”ettekö te saa lastanne kuriin” tai ”sehän on muotidiagnoosi, ei sinulla sellaista häiriötä ole”. Mieti, miten itse toivoisit tulevasi kohdelluksi palvelujärjestelmässä, jos sinulla itselläsi olisi jokin toimintakyvyn rajoite tai huoli omista asioista. Toimi siten, kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan.
  • Kuuntele ja keskity, mitä henkilö viestittää sinulle. Älä tee omia tulkintoja, vaan tarkenna suoraan, oletko itse ymmärtänyt asian niin, kuin olet sen luullut ymmärtäväsi.
  • Ota todesta adhd-oireisen henkilön tai hänen läheisensä huoli. Vältä kuitenkin hyvin sairauskeskeistä tai ongelmissa pyörivää lähestymistapaa. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestyminen, jossa yhdessä mietitään ratkaisuja ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja, on usein paras reitti haasteiden voittamiseen. Huolien ja hankaluuksien rinnalla on yhdessä hyvä kartoittaa voimavaroja ja vahvuuksia, minkä avulla ongelmistakin voidaan selvitä.
  • Riippumatta siitä, missä työskentelet, olet usein tärkeässä asemassa tiedon jakamisessa. Adhd-oireiset kokevat asianmukaisen tiedon saannin tärkeänä kokonaishyvinvointia tukevana asiana. Tiedontarpeet muuttuvat elämäntilanteen eri vaiheissa, joten tiedon saaminen ja jakaminen on usein jatkuva prosessi. Ota adhd-oireiset henkilöt ja heidän läheisensä mukaan aktiiviseksi kumppaniksi tiedon jakamisen prosessiin. Myös heillä itsellään on tärkeää kokemuspohjaista tietoa, mistä sinä itse voit oppia paljon.

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11