Asenne on avain -kampanja

ADHD-liitto haluaa Asenne on avain -kampanjallaan luoda positiivista asenneilmapiiriä adhd:n ympärille rikkomalla vääriä uskomuksia adhd:hen liittyen. Ensimmäinen kampanjavideo käsittelee uskomusta, ettei adhd:tä ole olemassa.

Lopeta! ADHD-liiton lyhytelokuva

ADHD-liiton lyhytelokuva Lopeta! kertoo yhdestä koulun biologian tunnista, jonka tapahtumat ovat yleistettävissä muihin luokkiin ja muillekin tunneille. Opetuskäyttöön suunniteltu ”Lopeta!” kertoo huonosta kommunikaatiosta ja väärinymmärretyksi tulemisesta luokkahuoneessa.

Lyhytelokuva ei suoranaisesti käsittele adhd:ta, mutta elokuvan henkilöillä esiintyy adhd-diagnoosille tyypillisiä oireita, kuten kaikilla toisinaan. Elokuvan avulla voidaankin keskustella käyttäytymis- ja tarkkaavaisuushäiriöistä sekä siitä, miten niihin tulisi luokassa suhtautua.

Lopeta! ADHD-liiton lyhytelokuva. Vesa Närhen asiantuntijaosuus.

Pala palalta -henkilökuvakooste

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt on tuottanut Pala palalta -henkilökuvakoosteen (DVD:nä). Siinä 15 henkilöä kertoo, kuinka elämä rakentuu pala palalta uudelleen, kun itsellä tai läheisellä on neurologinen pitkäaikaissairaus tai vamma. Täysipainoinen elämä mahdollistuu hyvän hoidon, kuntoutuksen, erilaisten tukitoimien ja läheisten turvin. Tärkeintä on kuitenkin oma asenne. Henkilökuvista välittyy positiivisuus ja elämänilo vaikeuksista huolimatta.

Katso alta Pala palalta -henkilökuvakooste: ADHD.

Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) yhteistyöverkosto edistää neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten hyvää elämää muun muassa tekemällä tiedotus- ja vaikuttamistyötä. Lisäksi järjestöt tuottavat sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta. Liitot tarjoavat myös suurelle vapaaehtoistoimijoiden joukolle mielekästä toimintaa, joka tarjoaa osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttamisen paikkoja.

Neurologisiin vammaisjärjestöihin kuuluvat: ADHD-liitto, Aivoliitto, Aivovammaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Muistiliitto, Neuroliitto, Suomen CP-liitto, Suomen MG-yhdistys,Suomen Migreeniyhdistys, Suomen Narkolepsiayhdistys, Suomen Parkinson-liitto ja Suomen Tourette-yhdistys.

 

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ma - to klo 9-11