fbpx

Vahti-hanke 2016 – 2018 (hanke on päättynyt)

Vahti-hankkeen (2016-2018) päämääränä on osatyökykyisen ja vammaisen henkilön työelämäkynnysten madaltaminen ja työllistymisedellytysten parantaminen. Tavoitteena on työelämän yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana ADHD-liitto ry, Autismisäätiö ja sitä hallinnoi Vamlas-säätiö. Tavoitteeseen pyritään työnantajiin ja työvoimahallintoon, vammaisiin ja muihin sidosryhmiin suuntautuvalla koulutus- ja tiedotustoiminnalla. Hankkeen kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat mukana kokemusosaajat. Koulutus on käsittänyt tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, kohtaamisen koulutusta ja perustietoa palveluohjauksesta. Koulutusta ollaan laajentamassa valtakunnalliseksi.

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ma–to klo 9–11