fbpx

Tsättäillään-hanke 2020-2021

ADHD-liitto  vastasi Tsättäillään-hankkeella Korona-pandemian kohderyhmälleen mukanaan tuomiin haasteisiin. Hankkeessa ADHD-liiton verkkosivuille avattiin anonyymi, matalan kynnyksen chat. Keskustelut chatissä mahdollistivat tietoa ja keinoja arjen toimintakyvyn tukemiseksi, sekä tukivat tunnistamaan voimavaroja ja vahvuuksia. Osana hanketta järjestettiin yhteistyökumppaneiden ja ADHD-liiton kokemustoimijoiden kanssa myös tietoa ja vertaisuutta mahdollistavia teemallisia ryhmächattejä. Uutta palvelua markkinoitiin monimuotoisesti ja se saavutti tavoitteensa. Hankkeen chatit tavoittivat eri kohderyhmiä ja myös nuoret ja nuoret aikuiset löysivät palvelut. Hankkeen päättyessä kevään 2021 aikana chatit siirtyvät vähitellen osaksi ADHD-liiton järjestölähtöistä neuvontaa.

Vahti-hanke 2016 – 2018 (hanke on päättynyt)

Vahti-hankkeen (2016-2018) päämääränä on osatyökykyisen ja vammaisen henkilön työelämäkynnysten madaltaminen ja työllistymisedellytysten parantaminen. Tavoitteena on työelämän yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana ADHD-liitto ry, Autismisäätiö ja sitä hallinnoi Vamlas-säätiö. Tavoitteeseen pyritään työnantajiin ja työvoimahallintoon, vammaisiin ja muihin sidosryhmiin suuntautuvalla koulutus- ja tiedotustoiminnalla. Hankkeen kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat mukana kokemusosaajat. Koulutus on käsittänyt tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, kohtaamisen koulutusta ja perustietoa palveluohjauksesta. Koulutusta ollaan laajentamassa valtakunnalliseksi.

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ke ja to klo 9–11