fbpx

Vahti-hanke 2016 – 2018 (hanke on päättynyt)

Vahti-hankkeen (2016-2018) päämääränä on osatyökykyisen ja vammaisen henkilön työelämäkynnysten madaltaminen ja työllistymisedellytysten parantaminen. Tavoitteena on työelämän yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana ADHD-liitto ry, Autismisäätiö ja sitä hallinnoi Vamlas-säätiö. Tavoitteeseen pyritään työnantajiin ja työvoimahallintoon, vammaisiin ja muihin sidosryhmiin suuntautuvalla koulutus- ja tiedotustoiminnalla. Hankkeen kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat mukana kokemusosaajat. Koulutus on käsittänyt tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, kohtaamisen koulutusta ja perustietoa palveluohjauksesta. Koulutusta ollaan laajentamassa valtakunnalliseksi.

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ke ja to klo 9–12