ProVe-mallilla kustannustehokasta projektien vertaisarviointia

ProVe-mallilla kustannustehokasta projektien vertaisarviointia

Tehdyn työn tulokset ja vaikutukset on saatava näkyviksi nykyään entistä tehokkaammin kaikilla sektoreilla. Projektiarvioinnissa käytetään paljon itsearviointia ja toisinaan myös ostetaan ulkopuolelta arviointipalveluita. Usein kuitenkin taloudelliset resurssit rajoittavat ulkoisten arviointipalveluiden käyttöä. Laadukasta ulkoisen arvioinnin elementtejä sisältävää arviointia voi tehdä kuitenkin myös pienillä taloudellisilla resursseilla esimerkiksi vertaisarvioinnin keinoin.

 

Luustoliiton Luustopiiri-projekti sekä ADHD-liiton Porina-projekti ovat kehittäneet mallin projektien väliseen vertaisarviointiin. RAY:n 2013-2015 rahoittamien projektien pääasiallinen tarkoitus on ollut tukea vertaistoiminnan kehittymistä ja monipuolistumista osana liittojen ja niiden jäsenyhdistysten toimintaa. Yhteisen teeman innostamina projektien projektipäälliköt ovat toteuttaneet projektien välisen vertaisarvioinnin ja tuottaneet arviointiprosessista mallin. Kehitetty ProVe-malli on arviointimenetelmä, jonka avulla erilaiset projektit voivat arvioida keskenään yhteisesti sovittua arviointikohdetta.

 

Projektien välisen vertaisarvioinnin toteuttaminen ProVe-mallilla todettiin toimivaksi arvioinnin muodoksi, joka tarjoaa sekä ulkopuolisen tahon näkemyksen arvioinnin kohteesta että kollegiaalista tukea koko vertaisarviointiprosessin ajan. Vertaisarvioinnin toteuttaminen ProVe-mallilla on lisäksi kustannustehokasta. Koska arviointi tapahtuu prosessiluonteisesti, voidaan arviointituloksia hyödyntää projektin toimintojen kehittämiseen koko projektin toimintakauden ajan. Vertaisarviointi voi myös tuottaa projektiin täysin uusia toiminnan muotoja.

 

Tekijät suosittelevat vertaisarviointia ProVe-mallilla kaikille projektityötä tekeville tahoille, jotka ovat kiinnostuneita oman toimintansa jatkuvasta kehittämisestä. Sopivan vertaisarviointikumppanin valinta on avainasemassa ProVe-mallin mukaisen arvioinnin onnistumisen kannalta. Siihen sekä arviointikohteen riittävän tarkkaan rajaukseen ja määrittelyyn kannattaa panostaa arviointia aloitettaessa.

 

ProVe-malli julkaistaan tiistaina 28.4.2015 klo 8.30 alkavassa seminaarissa. Raportti on luettavissa www.luustoliitto.fi/julkaisut/ladattavat sekä www.adhd-liitto.fi/vertaistuki/porina-projekti. ProVe-mallin kuvaus sekä sen pohjalta Luustopiiri- ja Porina-projekteissa tehty vertaisarviointi on kuvattu Innokylässä (www.innokyla.fi).

***
Lisätietoja:  Luustopiiri-hankkeen projektipäällikkö Jenni Tuomela, puh. 050 378 4058 ,
sähköposti: jenni.tuomela@luustoliitto.fi SEKÄ Porina-projektin projektipäällikkö Kaisa Humaljoki, puh. 050 438 3633, sähköposti: kaisa.humaljoki@adhd-liitto.fi

 

Suomen Luustoliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö, joka yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kansalaisten luustoterveyttä ja yleistä hyvinvointia. Luustoliiton tarkoituksena on lisätä tietoutta luustosta sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vähentää osteoporoosin, kaatumisten ja luunmurtumien ilmaantuvuutta.

 

ADHD-liitto ry toimii jäsenyhdistystensä valtakunnallisena kattojärjestönä. Yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa liitto toiminnallaan edistää adhd-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja kehittää palvelujärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi.