fbpx
Kuvassa on tummanruskea puheenjohtajan nuija vihreää taustaa vasten.

Hyvä yhdistysväki

ADHD-liitto ry kutsuu la 21.11.2020 sääntömääräiseen syyskokoukseen ADHD-liiton jäsenyhdistykset, jotka voivat valita edustajansa kokoukseen valtakirjalla.

Käsiteltävät asiat: Liiton sääntömääräiset syyskokousasiat.

Aika: 21.11.2020 klo 10–16
Paikka: ADHD-liitto ry, Rajatorpantie 8 A, 01600 Vantaa
Pandemiatilanteen vuoksi kokous tullaan pitämään Teams-kokouksena.

Ehdokasasettelu hallitukseen

Yhdistysten toivotaan lähettävän ehdotuksensa ehdokkaista viimeistään 30.10.2020 osoitteeseen nina.hoven-korpela@adhd-liitto.fi. 9.11.2020 illalla kello 19 alkaen järjestetään verkkokahvit, jossa ehdokkailla on mahdollisuus esitellä itsensä ja yhdistysväelle tarjotaan mahdollisuus haastatella ehdokkaita.

Ote säännöistä:

8§ LIITTOHALLITUS

”Liittohallitukseen, joka liiton syyskokouksessa valitaan, kuuluvat puheenjohtaja ja 6–8 varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä vähintään yhden (1) tulee olla itse adhd-oireinen tai adhd-oireisen läheinen, ja lisäksi varataan enintään kolme (3) paikkaa asiantuntijajäsenille. Yleisvarajäseniä on 3–4. Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla liiton jäsenyhdistyksen jäsen.”

Syyskokous päättää hallituksen koon. Tämänhetkinen hallituksen koko on 6 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja ja 3 varajäsentä.

Jäljellä olevat hallituskaudet 2021

Puheenjohtaja Reijo Hämäläinen 2020–2021 (2.vuosi/1.kausi)

Varsinaiset jäsenet

  • Piia Heinävaara, 2020–2022 (1.vuosi/1.kausi)
  • Pekka Sormunen, 2019–2021 (2. vuosi / 1. kausi)
  • asiantuntijajäsen 0–3

Varajäsenet

1. Maija-Leena Kivimäki 2020–2021 (1.vuosi/1.kausi)

Ehdokasasettelu hallitukseen ADHD-liitossa

ADHD-liiton hallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman monialaista osaamista. Hallitustyöhön ehdokkaiksi ilmoittautuvat henkilöt esittelevät itsensä etukäteen. Liitosta saatavan kysymyspohjan vastaukset toimivat ehdokasesittelynä. Tämä lisää jäsenyhdistysten mahdollisuuksia perehtyä ehdokkaisiin etukäteen ja valmistautua kokoukseen.

Saavutettavuuden tukemiseksi kysymyksiin vastaamiseen saa tarvittaessa tukea liiton toimistolta.

Kysymykset pohjautuvat taitoihin, joita yhdistyslaki, muut lait sekä hyvän hallinnon mukaiset toimintasuositukset edellyttävät hallitustyöltä. Myös näkemys liiton tulevaisuudesta ja toimintatavoista on huomioitu.

Kysymysten teemat:

  1. Oma osaaminen ja kokemus hallitustyöstä
  2. Miten osaaminen ja kokemus tukevat ADHD-liiton strategiaa
  3. Kokemus työnantajana
  4. Muuta, jota haluat tuoda esille.

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11