fbpx
Kuvassa on oranssi ja vaaleansininen kahvikuppi pöydällä. Kuppien alla on valkoiset lautaset, kupit ovat täynnä kahvia.

Helmikuinen tervehdys yhdistykset! Vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä aiheina ovat:

 1. YLEISTÄ TIEDOTETTAVAA
  1.1 ADHD-liiton sääntömääräinen kevätkokous 2020
  1.2 Uusia ehdokkaita ADHD-liiton hallitukseen
  1.3 Puheenjohtajan porinoita
  1.4 Kysely työelämästä adhd-oireisille nuorille ja aikuisille
 2. YHDISTYSTOIMINTA
  2.1 Jäsenjärjestöavustuksen raportointi
  2.2 Opintokeskus Siviksen maksuttomat koulutukset ja materiaalit
  2.3 ADHD-liitto pilotoi Siviksen opintojaksotukea
  2.4 Verkkokaffet keväällä 2020
  2. 5 Tule mukaan vaikuttamistoimintaan!
 3. KOKEMUSTOIMINTA
 4. VERTAISTOIMINTA
  4.1 Kokemuksia adhd-vertaistukiryhmätoiminnasta
  4.2 Tukea ohjaajille – tulossa Kipinää verkosta!
  4.3 Vertaisvanhempitoiminta
 5. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT
 6. TOIMISTO TIEDOTTAA

1.YLEISTÄ TIEDOTETTAVAA

1.1 ADHD-liiton sääntömääräinen kevätkokous 2020

Aika: Lauantai 25.4. klo 11–16
Paikka: Folkhälsanin Senioritalo, 2. kerros
Osoite: Mannerheimintie 97, 00280 Helsinki

ADHD-liitto ry kutsuu jäsenyhdistyksensä kevätkokoukseen lauantaina 25.4.2020. Yhdistykset voivat valita edustajansa kokoukseen valtakirjalla. Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset kevätkokousasiat. Yhdistykset saavat ilmoittautumislinkin, lisätietoa sekä tarkemmat ohjeet kokoukseen ja valtakirjoihin liittyen myöhemmin yhdistyksen viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

1.2. Uusia ehdokkaita ADHD-liiton hallitukseen

ADHD-liiton hallitus haluaa muistuttaa yhdistyksiä miettimään jo ehdokkaita syksyn vaaleja varten. Erovuoroiset, tämän vuoden loppuun saakka työskentelevät  hallituksen jäsenet ovat:

Varsinaiset jäsenet: Anne Andersson, Kata Salmi, Petja Laitinen, Karoliina Polvi ja Pekka Sormunen.

Varajäsenet: Charlotta Hjelt ja Enni Kesonen.

1.3 Puheenjohtajan porinoita

Tervehdys Iistä, Oulun kupeesta! Olen Aslak Rantakokko, ja minulla on kunnia toimia ADHD-liiton puheenjohtajana 1.1.2020 alkaen. Alkuun kiitokset edelliselle puheenjohtajalle, Klaus Karkialle sekä liittokokousväelle, joka teki puheenjohtajavalinnan marraskuussa 2019. Minulle on tärkeää, että nimenomaan yhdistysväen valtuuksin lähden tekemään edunvalvontatyötä yhteistyössä jäsenyhdistysten, liittohallituksen, toiminnanjohtajan ja liiton henkilöstön kanssa. Klausin viitoittamalla tiellä jatkamme. Jokainen puheenjohtaja jättää toki oman jälkensä, mutta suuria muutoksia ei Klausin linjaan ole luvassa.

Olen ulkoilmaihmisiä. Pidän luonnossa liikkumisesta, erityisesti Lapissa, josta olen kotoisin. Uskoisin, että teissä lukijoissa on paljon kaltaisiani luontoihmisiä. Luonto ja metsässä liikkuminen lisäävät tutkitusti hyvää oloa ja tuovat levollisuuden tunnetta. Asuinpaikasta riippumatta luonto on meillä kaikilla kohtuullisen lähellä. Sitä kannattaa hyödyntää oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Pienikin hetki nuotion ritinän tai veden liplatuksen äärellä saa mielen seesteiseksi.

Aslak Rantakokko, ADHD-liiton hallituksen puheenjohtaja. Aslak istuu kamera kädessä, ja hänen takanaan avautuu jylhä suomalainen järvimaisema.

Olen toiminut luottamus- ja palkkatyötehtävissä kolmella vuosikymmenellä paikallisissa yhdistyksissä ja valtakunnallisissa liitoissa. Jäsenet ja heidän tunnistetut ydintarpeensa ovat tärkeintä yhdistystoiminnassa. Kenttä on tunnettava valtakunnallisesti. Tässä tapauksessa adhd-oireiset, heidän sisaruksensa, äidit ja isät, mummut ja papat, ammattilaiset. Ihmisen kasvuympäristö kokonaisuutena.

Liiton toiminnassa jokainen taho on tärkeä – olipa kyse yhdistyksen jäsenestä tai yhdistyksestä liiton jäsenenä. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on käyntikorttimme ulospäin. Koko ihmisen elämänkaari on tärkeä, lapsuudesta vanhuuteen. Mitä paremmat ja yksilöllisesti kohdentuvat tukitoimet toteutetaan lapsuudessa, sen paremmat edellytykset adhd-oireisella henkilöllä on pärjätä elämänsä eri vaiheissa.

Tällä hetkellä koulumaailmassa tapahtuu isoja asioita erityislapsiperheiden kannalta. Koulun kehittämisessä ADHD-liiton on hyvä olla kuulolla ja toimijana mahdollisimman aktiivisesti. ”Varhain on parhain”, sanotaan – niin diagnosoinnin kuin arjen tukimuotojenkin osalta. Tukea tosin pitää saada, vaikkei olisikaan diagnoosia. Nykyisessä työssäni teen paljon yhteistyötä kokemustoimijoiden kanssa. He ovat tosiasiantuntijoita, joita erityisesti kasvatusyhteisöissä tällä hetkellä kuunnellaan. Palaute on aivan huikeaa.

Toivon, että yhdessä teemme tarmokkaasti töitä adhd-oireisten ja heidän läheistensä hyväksi. Jokaisella meistä on oikeus riittävän hyvään elämään, oman näköiseensä kullakin. Jokaisen ihmisen arvostaminen omana itsenään ja kumppania kunnioittava keskustelutapa ovat minulle tärkeitä. Kun yhteinen tavoite on kirkkaana mielessämme, näkyy se johdonmukaisena toimintana ja ajankohtaisina tavoitteina. Saa tulla porisemmaan, kuten Oulun seudulla sanotaan!

Aslak Rantakokko, puheenjohtaja, ADHD-liitto ry, yhdenvertaisuusasiantuntija Suomen Vanhempainliitto ry, erityislapsen isä

1.4 Kysely työelämästä adhd-oireisille nuorille ja aikuisille

ADHD-liitossa on auki kysely oireisille nuorille ja aikuisille työelämään liittyen. Vastaukset kyselyyn tallentuvat nimettöminä, ja vastauksia hyödynnetään mm. ADHD-liiton vaikuttamistoiminnassa.

Lisätietoja kyselystä suunnittelija Piia Haukilahdelta p. 045 6578 720. Pääset täyttämään kyselyn tämän linkin kautta.

Kyselyä saa jakaa myös jäsenyhdistysten omissa kanavissa.

Huom! Kysymme samoja kysymyksiä myös työssään adhd-oireisia aikuisia kohtaavilta ammattilaisilta. Mikäli haluaisit vastata ammattilaisena, saat vastauslinkin Piialta.

2. YHDISTYSTOIMINTA

2.1 Jäsenjärjestöavustuksen raportointi

ADHD-liitolta jäsenjärjestöavusta vuonna 2019 saaneiden yhdistysten tulee raportoida avustuksen käyttö viimeistään 29.2.2020. Raportointiohjeet ja lomakkeet on postitettu yhdistyksiin, lisätietoja antaa suunnittelija Piia Haukilahti. Muistattehan raportoida myös mahdollisen vuodelta 2018 siirtyneen avustuksen! Raportointi on edellytys vuoden 2020 avustuksen myöntämiselle.

2.2 Opintokeskus Siviksen maksuttomat koulutukset ja materiaalit

ADHD-liitto on Opintokeskus Siviksen jäsen. Siviksen toiminnat, mm. maksuttomat koulutukset verkossa ja kasvokkain sekä materiaalit yhdistystoimijoille koskevat myös jäsenyhdistyksiämme.

Lisätietoja Siviksen palveluista voit lukea Siviksen sivuilta.

2.3 ADHD-liitto pilotoi Siviksen opintojaksotukea jäsenyhdistysten kanssa

Siviksen jäsenjärjestöt voivat saada pienimuotoista taloudellista tukea (22 €/h) järjestämiensä, Siviksen kriteerit täyttävien, opintojaksojen kustannuksiin. Olemme käynnistämässä ADHD-liitossa pilottia jäsenyhdistyksille tämän edun hyödyntämisestä vuoden 2020 aikana.

Ilmoittakaa yhdistyksen kiinnostuksesta osallistua pilottiin Piia Haukilahdelle maaliskuun loppuun 2020 mennessä. Lisätietoja järjestötiimiltä sekä Sivis-pilotti_2020 -esitteestä.

2.4 Verkkokaffet keväällä 2020

Verkkokaffet on järjestötiimin ja yhdistysten välisen vuoropuhelun ja tiedon välittämisen foorumi. Keväällä toteutuvat kaffet:

Mukaan kannattaa tulla isommallakin porukalla!

2.5 Tule mukaan vaikuttamistoimintaan!

Vaikuttamistoiminnan työryhmä ottaa vastaan uusia jäseniä. Kaikki jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa edustajan mukaan vaikuttamistoiminnan työryhmään. Työryhmän jäsenenä pääset aitiopaikalle näkemään ja tekemään vaikuttamistyötä. Kokoonnumme kerran vuodessa kasvokkain sekä verkossa 4–5 krt/vuosi. Seuraava verkkokokous on torstaina 27.2. 17.30-19.

Ilmoittaudu mukaan suunnittelija Piia Haukilahdelle p. 045 6578 720.

3. KOKEMUSTOIMINTA

Kokemustoimijat kouluttautuivat mm. someosaamisen saloihin Tampereella 8.–9.2.2020. Muistattehan hyödyntää kokemustoimijoita tilaisuuksissanne, ota yhteyttä: kokemustoiminta@adhd-liitto.fi

ADHD-liiton kokemustoimijoita yhteiskuvassa.

4. VERTAISTOIMINTA

4.1 Kokemuksia adhd-vertaistukiryhmätoiminnasta

Keräämme osallistujien kokemuksia adhd-vertaistukiryhmätoiminnasta. Saatuja tietoja hyödynnetään vertaistukiryhmän ohjaajien koulutuksen kehittämisessä ja raportoinnissa. Välitättehän alla olevaa linkkiä edelleen jäsenistöllenne, jotta saamme mahdollisimman kattavasti vastauksia.

Oletko osallistunut adhd-vertaistukiryhmään? Vertaistoiminnan kehittämiseksi, käy antamassa palautetta lyhyeen ja nopeaan kyselyyn. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastauslinkki on auki 23.2. saakka.

4.2 Tukea ohjaajille – tulossa Kipinää verkosta!

Viime vuosi oli ADHD-liitossa vertaistukiryhmän ohjaajien tukimuotojen uudelleenrakentamisen aikaa. Saimme ryhmien ohjaajilta ja yhdistysaktiiveilta runsaasti hyviä kehittämisideoita, jotka on nyt aika laittaa toteen. Ennakkotietoa tulevasta:

Raikkaat ja reippaat tulokkaat: Haluatko vahvistusta adhd-vertaistukiryhmän ohjaamiseen? Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus on suunnitteilla, mutta emme jätä sinua yksin odottelemaan sen valmistumista. Ryhmänohjaajia perehdytetään toimintaan koko ajan. Laita viestiä: vertaistoiminta@adhd-liitto.fi.

Innokkaat ja ihanat konkarit: Olemme saaneet vihiä, että toisinaan vertaistukiryhmän ohjaamisessa puuduttaa toistuvien teemojen ja aina samojen keinojen hyödyntäminen? Tule hakemaan ryhmänohjaukseen kipinää verkosta!

Vuoden eka Kipinää verkosta -menetelmäpaja keskiviikkona 1.4. klo 17.30–19 (Teams-verkkoyhteydellä). Tule oppimaan, kuinka hyödyntää vahvuuskorttien käyttöä ryhmänohjauksen tukena. Menetelmäpajaan osallistuneille toimitetaan pajan jälkeen iloksi ja hyödyksi omat kortteloiset! Ilmoittaudu mukaan: vertaistoiminta@adhd-liitto.fi. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 10 ensimmäistä aktiivista vertaistukiryhmän ohjaajaa, ja jos nyt jäät ilman paikkaa, älä huoli! Lisää pajoja on luvassa, seuraa ilmoittelua!

Kaikille aktiivisille vertaistukiryhmien ohjaajille: yhteinen keskustelufoorumi löytyy Facebookista ADHD paikallisyhdistysten vertaisryhmien ohjaajat. Liity mukaan!

4.3 Vertaisvanhempitoiminnan mainos

Tiedoksi jäsenyhdistyksille vertaisvanhempitoiminnan päivitetty mainos. Vertaisvanhemman tukea on tarjolla lasten ja nuorten vanhemmille puhelimitse ja sähköpostitse. Mainosta saa vapaasti välittää eteenpäin!

Vertaisvanhempimainos (pdf)

5. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Olemme täydentäneet kurssiesitettämme! Nyt mukana ovat myös loppuvuoden 2020 kurssit. Syksyllä järjestetään Kankaanpäässä Voimaa arkeen -kurssi ja Kuopiossa Tunteella-kurssi sekä Helsingissä nuorten vanhempien Strategia-kurssi. Uudistunutta esitettä saa oikein mielellään jakaa eteenpäin! Kiitos avustasi viestin viemisessä!

ADHD-liiton sopetutumisvalmennuskurssit vuonna 2020(pdf)

Kerroimme edellisessä jäsenkirjeessä Strategia-ohjaajakoulutuksesta yhdistyksien edustajille. Tämä koulutus järjestetään syksyllä, ja siitä on tulossa tarkempaa tietoa myöhemmin. Järjestämme lisäksi kesällä 4.–5.6. Strategia-ohjaajakoulutuksen, joka on kaikille ammattilaisille avoin ja maksullinen. Tässä alla on myös kesäkuun koulutuksesta esite.

Strategia-ohjaajakoulutus 4.–5.6.2020 (pdf)

6. TOIMISTO TIEDOTTAA

ADHD-liitto neuvottelee jäsenilleen vaihtuvia jäsenetuja eri toimijoiden kanssa. Alla olevasta linkistä voit lukea ajantasaiset tiedot voimassa olevista jäseneduista.

Katso tarkemmat tiedot: Vaihtuvat jäsenedut 2020

 

Iloa yhdistystoimintaan! Terveisin ADHD-liiton toimistolta:

Arja, Elina, Heidi, Jari, Katariina, Katriina, Marjo, Nina, Piia, Tuuli, Tuuli-Maria & Virvatuli

Kalliolla on korkeassa kasassa pikkukiviä, jotka pysyvät tasapainossa. Auringonsäteet siintävät kivien oikealta puolelta.

 

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11