fbpx

Vuoden Lääkeinformaatioteko -palkinnon voitti kampanja, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta adhd:stä ja auttaa ymmärtämään, miltä adhd tuntuu. Kampanjan toteuttivat Takeda ja viestintätoimisto Drum.

Pelin kuva puhelimen näytöllä

Vuosittain jaettava lääkeinformaatiotekopalkinto jaettiin perjantaina 1.10. Farmasian päivien yhteydessä.

Kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta varsin yleisestä, mutta edelleen huonosti tunnetusta aikuisten adhd:stä. Adhd eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä esiintyy niin lapsilla kuin aikuisilla ja se saattaa hoitamattomana alentaa toimintakykyä ja heikentää elämänlaatua.

Kampanjan keskiössä on ”FULL ADHD – Täyttä elämää” -mobiilipeli, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä aikuisten adhd:stä: miltä se tuntuu arjessa, rohkaista keskustelemaan ja tarvittaessa hakemaan apua. Se tarjoaa kokemuksen siitä, miten adhd vaikuttaa jokapäiväisessä arjessa. Tämä onkin tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään sekä oireita, mutta myös niistä johtuvaa käytöstä.

”Kampanjan tavoitteet toteutuivat moninkertaisesti: se on monipuolistanut tietoisuutta aikuisten adhd:n oireista vähentäen stigmaa ja lisännyt tunnistamista. Olemme saaneet kiitosta modernista, digitaalisesta ja kokemuksellisesta terveystiedottamisesta niin adhd-kokemustoimijoilta, ADHD-liitolta kuin terveydenhoidon ammattilaisilta. Saumaton yhteistyö viestintätoimiston, kokemustoimijoiden, potilasjärjestön, terveydenhuollon asiantuntijoiden, peliyrityksen sekä meidän takedalaisten kanssa olikin edellytys onnistumiselle. Kampanja avaa moniaistillisen mahdollisuuden kokea, miltä adhd voi tuntua. Se on näkökulmastamme uniikkia verrattuna muihin terveystiedottamiskampanjoihin”, Business Unit Director Laura Aulanko Takedalta painottaa.

”Kampanjassa on huomioitu adhd-ihmisten aidot kokemukset siitä, miltä adhd tuntuu. Adhd esiintyy yksilöllisesti, siksi ei ole myöskään yhtä oikeaa tapaa kuvata, miltä adhd tuntuu. Onkin ollut tärkeää, että kokonaisuus on suunniteltu ja tuotettu aidossa yhteistyössä ja vertaisarvioitu liiton kokemustoimijoiden kanssa, niin peli kuin kaikki kampanjan materiaalit. Liiton näkökulmasta keskeistä on tuoda esiin adhd-oireiden kokemisen kirjoa, rohkaista etsimään lisää tietoa tästä oirekuvasta ja lisätä suuren yleisön ymmärrystä, miten adhd vaikuttaa sen kanssa elävän arkeen. Näissä teemoissa kampanja on onnistunut hyvin”, kuvailee ADHD-liiton toiminnanjohtaja Nina Hovén-Korpela.

”Iskevässä viestinnässä asiat kannattaa kertoa kohderyhmille niissä kanavissa ja

tavoilla, joita he luontaisesti seuraavat. Kampanjan kohderyhmä, nuorten aikuisten tavoitettiinkin parhaiten digitaalisella monikanavakampanjalla. Kampanjan suunnittelussa oivalsimme, että adhd:n kohdalla luulot ja stereotypiat istuvat usein tiedon tilalla. Halusimmekin välittää mahdollisimman aidon ja aistillisen kokemuksen adhd-ihmisen elämästä. Tarinoiden kautta kerrotut pääviestit mietittiin yhteistyössä ADHD-liiton, kokemustoimijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja Takedan asiantuntijoiden kanssa. Kampanjafilmissä ja radiomainonnassa on pyritty kertomaan adhd-ihmisen tuntemuksista niin taidokkaalla äänisuunnittelulla kuin oivaltavalla, yksityiskohtaisella kuvakerronnalla. Kiitos tästä kuuluu isosti myös kampanjan tuotantoyhtiö Halla Tuotannon ammattilaisille. Kampanja on ollut Drumin tiimille tärkeä ja väylä tehdä yhteiskunnallisesti merkityksellistä viestintää, kiittää projektijohtaja Elina Mattila viestintätoimisto Drumista.

Raadin mielestä voittajatyö oli varsinainen lääkeinformaatioteko. Raadin puheenjohtaja Riikka-Maria Lemminki kuvaileekin raadin perusteluja näin:

”Voittajatyö oli hyvin rakennettu ja havainnollinen kampanja aiheesta, jota monen on vaikea ymmärtää ja jonka tunnemme usein vain kirjainyhdistelmänä. Kampanjassa kasvatettiin vastaanottajien tietoisuutta adhd:stä ja uusia terveystiedotuksen keinoja sekä tunteita hyödyntäen esiteltiin yleisölle tuntematonta maailmaa. Kampanja oli taidokkaasti rakennettu ja sen tulokset olivat erinomaiset.”

Lääketeollisuus ry:n vuosittain järjestämässä kilpailussa voittajan valitsee riippumaton raati, jonka jäseninä olivat tänä vuonna Marketing Finland ry:n toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki (pj.), vanhempi neuvonantaja Tarja Virmala, apteekkari Ritva Ylänkö Herttoniemen apteekista, Senior Partner Lauri Sipilä Pro-Source Oy:stä sekä tiedetoimittaja Heljä Salonen Iltalehdestä. Raadin sihteerinä toimi erityisasiantuntija Rauli Elenius Lääketeollisuus ry:stä.

Lisätiedot: Eritysasiantuntija Rauli Elenius, Lääketeollisuus ry, p. 050 5737 555, rauli.elenius@laaketeollisuus.fi.

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11