fbpx

”Kyllä ne tuntuu niiku kotona et ne omat hankaluudet ne ne on ylitsepääsemättömii, mut tääl on ja kuulee kaiken näköst ni ei ne olekaan sitte.”

Kuvassa on nainen ja kaksi lasta metsätiellä pysähtyneenä. Nainen on kumartunut isomman lapsen puoleen toinen polvi maassa. Toinen lapsista on sylivauva kantokassissa naisen rinnan päällä. Kaikilla on pipot päässään.

Näillä aloitussanoilla lähetän terveiset täältä tuettujen lomien maailmasta, Maaseudun Terveys- ja Lomahuollosta! Työssäni täällä otan päivittäin vastaan runsain määrin lomaa tarvitsevien hakemuksia, pohdin kullekin hakijalle sopivaa tapaa lomailuun ja lopulta lähetän lomakutsut eniten tarvitseville. Loman kautta toivon kaikille lomailijoille paitsi hengähdystä arjen pyörityksestä ja yhdessäoloa mukavan tekemisen parissa, myös toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kohtaamista.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) on Veikkauksen tuella toimiva lomajärjestö, jonka tarkoituksena on järjestää lomia henkilöille ja perheille, joilla ei muulla tavoin ole mahdollisuutta lomailuun. MTLH:n tuettuja lomia järjestetään lähes 600 viikkoa vuodessa erilaisissa lomakohteissa ympäri Suomea. Lomat ovat viiden vuorokauden mittaisia täysihoitolomia, jonne hakeudutaan lomatukihakemuksella. Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein, enintään joka toinen vuosi. Lomasta maksetaan vain omavastuuosuus (100 €/aikuinen, alle 17-vuotiaat lapset ilmaisia).

MTLH:n lomien kohderyhmänä ovat eri elämäntilanteissa olevat suomalaiset vauvasta vaariin. Valtaosa lomista järjestetään yhteistyössä eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa, joista yksi vakiintunut yhteistyökumppanimme on ADHD-liitto. Kuluvana vuonna ADHD-liiton kohderyhmään kuuluville lapsiperheille ja aikuisille järjestetään neljä ryhmämuotoista tuettua lomaa.

Mutta voiko loma olla muutakin kuin lomaa?

Kesällä 2017 opiskelin, ja opinnäytetyöni kautta sain mahdollisuuden viettää kaksi ikimuistoista päivää MTLH:n ja ADHD-liiton yhteistyölomalla. Tarkoitukseni oli tutkimuksen keinoin selvittää, ilmeneekö tuetulla lomalla vertaistukea, ja mitkä asiat estävät ja mahdollistavat sen toteutumista. Lomalla vietin tiiviisti aikaa niiden lomaryhmään kuuluvien perheiden kanssa, jotka jossain määrin osallistuivat lomakohteen lomaohjelmaan ja/tai ADHD-liiton loman alussa järjestämiin vertaistapaamisiin. Yhdessä tekemisen lomassa havainnoin ennestään toisilleen vieraiden perheiden välille muodostuvia suhteita sekä haastattelin niin vanhempia kuin ADHD-liiton työntekijöitä.

Opinnäytetyöni kautta voin todeta, että parhaimmillaan lomailuun voi liittyä myös syvempiä ja lomalaisen elämälle merkityksellisiä elementtejä:

Tuetun loman aikana lomaohjelmaan osallistuvat lomalaiset kohtasivat samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia, jakoivat tietoa ja kokemuksia sekä kannustivat ja rohkaisivat toisiaan. Lomalaisten mukaan toisten arjen kertomukset auttoivat jaksamaan arjessa eteenpäin. Lomaohjelman ulkopuolisella ajalla lomalaiset hakeutuivat toistensa seuraan pienryhmissä jatkamaan keskusteluita sekä nauttimaan lomasta. Lapset, joiden välillä vallitsi yhdistävä tekijä, kuten ikä, yhteinen mielenkiinnonkohde tai muu yhteys, hakeutuivat toistensa seuraan. Lomalla myös lapsille tarjoutui mahdollisuus tavata muita lapsia, joiden elämää adhd värittää.

Jos tämän luettuasi tuntuu, että tuettu loma voisi vastata sinunkin tarpeisiisi, voit tutustua MTLH:n lomiin kotisivuillamme www.mtlh.fi

Liisa Moilanen, suunnittelija /Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11