fbpx

Vahti edistää kaikille sopivaa työelämää, eli yhdenvertaisia ja saavutettavia mahdollisuuksia tehdä työtä. Hankkeessa kehitetään vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyttä tukevaa Vahti-palvelua.

Vahti edistää kaikille sopivaa työelämää, eli yhdenvertaisia ja saavutettavia mahdollisuuksia tehdä työtä. Hankkeessa kehitetään vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyttä tukevaa Vahti-palvelua.

Kesäkuun koulutustarjonnassa löytyy kolmea erilaista koulutusta.

  • Neurokognitiiviset erityispiirteet: koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkkien kautta miten erityispiirteet (autismi, asperger, ADHD) voidaan ottaa huomioon yksilön toimintakykyä ja työelämässä selviytymistä vahvistavasti.
  • Vaikuttavuutta kohtaamiseen:  koulutuksessa käsitellään mm. dialogisuutta, asiakaslähtöistä palveluohjausta sekä verkostotyön roolia.
  • Syventävässä työpajassa viedään aiemmissa koulutuksissa läpikäytyjä teemoja käytäntöön ja työstetään case-esimerkkejä.

Neurokognitiiviset erityispiirteet 6.6.2018 klo 9-12
https://www.vamlas.fi/tapahtuma/neurokognitiiviset-erityispiirteet-kesakuu/

Vaikuttavuutta kohtaamiseen 6.6.2018 klo 13-16
https://www.vamlas.fi/tapahtuma/vaikuttavuutta-kohtaamiseen-kesakuu/

Syventävä työpaja: erilaisuuden kohtaaminen 13.6.2018 klo 13-16
https://www.vamlas.fi/tapahtuma/syventava-tyopaja-erilaisuuden-kohtaaminen/

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11