fbpx

Adhd:n oirekuvaan liittyy edelleen monia myyttejä ja väärinkäsityksiä. FULL ADHD -mobiilipeli ja Miltä ADHD tuntuu? -terveystiedotuskampanja on luotu kuvaamaan arkista elämää adhd:n kanssa sekä oikomaan väärinkäsityksiä aikuisten adhd:stä. FULL ADHD – Täyttä elämää on Takedan ja Psyon Gamesin kehittämä tarinankerronnallinen mobiilipeli, mikä vie pelaajan adhd:n kanssa elävän henkilön kokemusmaailmaan. Peli on luotu yhteistyössä ADHD-liiton, kokemustoimijoiden sekä asiantuntijapsykiatrin kanssa.

Pelin kuva puhelimen näytöllä

Kun Takeda ja useasti palkittu suomalainen peli-startup Psyon Games tapasivat, syntyi idea uudesta ja mukaansatempaavasta tavasta toteuttaa terveystiedotusta. Ideasta toteutukseen ja puolitoista vuotta tapaamisen jälkeen valmistui FULL ADHD – Täyttä elämää -mobiilipeli. Peli lanseerattiin tämän vuoden maaliskuussa, osana aikuisten adhd:tä käsittelevää terveystiedotuskampanjaa. FULL ADHD on pelaajavalintoihin perustuva mobiilipeli, joka avaa adhd-arkea tarinan keinoin. Tavoitteena on auttaa pelaajaa ymmärtämään millaiselta arki adhd:n kanssa voi tuntua ja miten adhd voi arjessa näyttäytyä.

FULL ADHD -peli yhdistää tarinan, tieteen ja kokemuksellisen oppimisen. Pelin ja koko kampanjan kehittäminen on koonnut yhteen kattavan joukon oman alansa asiantuntijoita sekä kokemustoimijoita. Kantavana ideana on ollut pelin rakentaminen lääketieteellisen tutkimustiedon pohjalle. Tarinan ja tieteen yhdistämisessä keskeisessä roolissa toimi psykiatrian erikoislääkäri Asko Niemelä.

–          Kaiken kaikkiaan projekti on ollut mielenkiintoinen tapa yhdistää tiedettä ja tarinaa tietoisuuden lisäämiseksi. Parhaimmillaan tämän kaltainen tietoisuuspeli voi herätellä tunnistamaan kyseisen oireyhtymän piirteitä itsessä tai läheisessä. Tiedon lisääntyminen pelin kautta voi auttaa ymmärtämään oirekuvasta johtuvia haasteita elämässä. Pelin tavoitteena ei ole vain tiedon jakaminen, vaan tarjota pelaamisen kautta mahdollisuus syvempään, kokemukselliseen oppimiseen, kuvailee Asko Niemelä.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita adhd-arjessa

FULL ADHD – Täyttä elämää -peli sijoittuu nuoren aikuisen, Eetun, tapahtumarikkaaseen elämään. Pelissä Eetu kohtaa arkipäiväisiä haasteita muun muassa opintojen, töiden ja ihmissuhteiden parissa. Pelaaja pääse vaikuttamaan Eetun tarinaan omilla valinnoillaan, joita ohjaa pelin resurssipankki. Resurssipankki perustuu Brownin teoreettiseen toiminnanohjauksen malliin, joka koostuu kuudesta toiminnanohjauksen osa-alueesta; aktivaatio, keskittyminen, ponnistelu, tunteet, muisti ja toiminta.

Pelissä nämä toiminnanohjauksen resurssit saattavat loppua kesken ja tarina jatkua ennalta arvaamattomaan suuntaan. Monelle liiankin tutuiksi tulleilta eihän-sen-nyt-näin-pitänyt-mennä -tilanteilta ei pelissäkään pysty välttymään. Ja tämä on myös pelin tarkoitus – osoittaa, että adhd ei ole kenenkään oma valinta ja ulkoisesti havaittava käytös saattaa johtua neurobiologisista ominaisuuksista, ei omasta tahtotilasta.

–          Keskittymiskykyni puute mielletään usein virheellisesti huonoksi käytökseksi tai keskenkasvuisuudeksi, jopa muiden kunnioituksen puutteeksi. Semmoisia oho-, hups-, sori! -tyyppisiä tilanteita tulee välillä paljon. Muiden silmissä tällainen toiminta näyttäytyy jatkuvana koheltamisena ja huonommuutena. Toisaalta kykyni oppia ja omaksua uutta ovat huippuluokkaa. Innostun myös herkästi, enkä siksi jätä elämässä mitään sellaista tekemättä, mitä todella haluan, kuvailee pelin kehityksessä mukana ollut kokemustoimija Anna-Reeta Pakarinen.

Peliin onkin pyritty saamaan kuvauksia todellisesta adhd-arjesta työstämällä pelin tarinaa yhdessä adhd-kokemustoimijoiden kanssa. Tiiviiden workshopien aikana tarinaa hiottiin monesta eri näkökulmasta. On kuitenkin hyvä muistaa, että adhd koetaan aina yksilöllisesti ja siitä syystä kaikki tarinan käänteet eivät välttämättä tunnu kaikille tutulta.

Pelillistämisestä apua tietoisuuden levittämisessä

Pelin kautta halutaan lisätä ymmärrystä aikuisten adhd:stä: miltä se tuntuu arjessa, rohkaista

keskustelemaan aiheesta ja tarvittaessa hakemaan apua ja tukea. Pelikaupoista maksuttomasti ladattavissa oleva peli sopii kaikille, jotka haluavat tietää oirekuvasta enemmän, myös adhd-diagnoosin saaneille sekä heidän läheisilleen.

–    On hienoa, että tällaiseen peliin on haluttu panostaa. Oivaltavan huumorin kautta kerrotaan tärkeää faktaa aikuisten adhd:stä. Pelin kautta pääsee halutessaan eteenpäin myös oman tai läheisen hoitopolun kanssa. Peli opettaa, neuvoo, auttaa ja tukee, mutta ensiaskel asian käsittelyssä pitää ottaa itse, Pakarinen kannustaa.

ADHD-liiton toiminnanjohtaja Niina Hovén-Korpela on samoilla linjoilla. Tiedolla vaikuttaminen onkin ADHD-liitto ry:n toiminnan punainen lanka.

–    On erittäin tärkeää, että tietoisuus oirekuvasta saavuttaa kaikki, jotka sitä tarvitsevat niin työssään kuin muissakin yhteyksissä. Diagnoosin saaminen ei saa olla sattumaa tai siitä kiinni, että kohtaa asialle vihkiytyneen henkilön. Tavoitteena on lisätä oikeaa tietoa adhd:stä ja sen avulla vaikuttaa oireisten ja heidän läheistensä hyvinvointiin ja mahdollisuuteen toimia tasavertaisina yhteiskunnassa.

Full ADHD – Täyttä elämää -mobiilipeli on kehitetty yhteistyössä Takedan, ADHD-liiton ja kokemustoimijoiden sekä psykiatri Asko Niemelän kanssa. Peli on ladattavissa ilmaiseksi AppStore- ja Google Play -kaupoista.

 

 

Lähteet:

Brown TE. Manual for Attention Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents, Brown’s Model of Executive Functions Impaired in ADHD, 2001

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 19.2.2021).  Saatavilla Internetissä.

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11