fbpx

Strategia on käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä. Se on kehitetty vanhemmille, joilla on adhd-diagnoosin saanut lapsi. Menetelmästä on kaksi eri kokonaisuutta, 4-12 -vuotiaiden lasten vanhemmille ja 13-17 -vuotiaiden nuorten vanhemmille suunnattu kurssi.

Kuvassa vasemmassa reunassa kukikkaassa mekossa ADHD-liiton asiantuntija Katariina Berggren, hänen vieressään hymyilevänä Sinus Ab:n johtaja Agneta Hellström sekä ADHD-liiton hymyilevät asiantuntijat Tuuli Korhonen ja Henna Niskala.

STRATEGIA-menetelmä sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2005. Tuolloin tukholmalaisessa ADHD-keskuksessa Agneta Hellström työryhmineen kehitti menetelmän. Menetelmää on kehitetty vuosien saatossa ja se on saavuttanut Ruotsissa vakiintuneen aseman yhtenä adhd:n tukimuotona perheille. Menetelmän oikeudet omistaa Sinus AB, jonka kanssa ADHD-liitolla on yhteistyösopimus.

ADHD-liitto toi menetelmän Suomeen vuonna 2015. ADHD-liitto järjestää sekä lasten että nuorten vanhemmille suunnattuja kursseja. Toiminnan pääpaino on kuitenkin ohjaajien koulutuksien järjestämisessä, jotta menetelmä olisi yhä laajemmin Suomessa vanhempien saatavilla.

Kouluttaminen aloitettiin vuonna 2017 ja Suomessa onkin jo satoja koulutettuja ohjaajia, joilla on pätevyys toteuttaa kursseja 4-12 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Strategia-ohjaajakoulutukset 13-17 -vuotiaiden vanhemmille tarkoitettuun menetelmään aloitetaan maassamme vuonna 2022.

Menetelmän sisältö ja rakenne

STRATEGIA-menetelmä lisää vanhempien ymmärrystä adhd:stä, sen tuomista haasteista lapsen ja nuoren toimintakyvylle sekä vahvistaa vanhempien valmiuksia tukea lastaan. STRATEGIA-menetelmä perustuu tutkimustuloksiin adhd:stä. Sisältö vastaa suomalaista yhteiskuntajärjestelmää, siinä on huomioitu erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusala sekä kansallinen ADHD:n Käypä hoito -suositus. Yhteiskunnan tukea koskevia tietoja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Kurssi koostuu viidestä kolmen tunnin kokoontumiskerrasta. Kokoontumisia on kerran viikossa. Kurssin sisältö rakentuu luennoista, yhteisistä keskusteluista ja harjoituksista. Menetelmää voidaan toteuttaa niin pienille (6-12 osallistujaa), kuin suurille (12-30 osallistujaa) ryhmille.

Kurssikertojen teemat ovat:

  • Perustietoa adhd:stä
  • Vanhemman rooli ja perheen arki
  • Menetelmiä positiivisen käytöksen tukemiseksi
  • Välineitä ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja hallintaan
  • Yhteisön tukiverkostot ja palvelut

Kursseilla esitellään strategioita, joiden avulla tuetaan adhd-oireisen lapsen myönteistä käytöstä ja ehkäistään sekä käsitellään ristiriitoja.  Alla strategiat on koottu huoneentauluiksi, jotka voit halutessasi tulostaa.

Tulostettava huoneentaulu lapsen tukemisen strategioista

Tulostettava huoneentaulu ristiriitatilanteiden ehkäisemisen strategioista

Ohjaajakoulutus

Ohjaajakoulutus menetelmään on kaksipäiväinen, sekä lasten (4-12-vuotiaat) ja nuorten (13-17-vuotiaat) vanhempien menetelmiin on erilliset koulutukset. Koulutus antaa pätevyyden toimia STRATEGIA-vanhempainohjauskurssin ohjaajana. Koulutukseen voivat osallistua vähintään amk-tutkinnon suorittaneet terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattihenkilöt. Kurssin ohjaajalta edellytetään tietoa adhd:stä, kokemusta adhd-oireisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamisesta sekä ryhmien ohjaamisesta. STRATEGIA-kursseja voivat järjestää organisaatiot, jotka tarjoavat tukea adhd-oireisten lasten perheille (esim. terveys-, sosiaali- ja kasvatusala.

Koulutukseen sisältyy ohjaajan käsikirja ja vanhemmille jaettavan kansion materiaali. Kurssin ohjaajat saavat koulutuksen myötä pääsyn suojatulle sivustolle, jossa on päivitetty tieto menetelmästä. Kurssin ohjaajille on myös oma keskustelufoorumi, jossa he voivat vaihtaa kokemuksia menetelmästä.

Kuvassa vasemmassa reunassa kukikkaassa mekossa ADHD-liiton asiantuntija Katariina Berggren, hänen vieressään hymyilevänä Sinus Ab:n johtaja Agneta Hellström sekä ADHD-liiton hymyilevät asiantuntijat Tuuli Korhonen ja Henna Niskala.

Kuvassa iloisia tunnelmia ohjaajakoulutuksesta. Kuvassa toinen vasemmalta STRATEGIA-menetelmän kehittäjä Agneta Hellström.

 

Tulevista koulutuksista kerrotaan sivustollamme: https://adhd-liitto.fi/ajankohtaista/tapahtumat/. Järjestämme ohjaajakoulutuksia myös tilauskoulutuksina. Lisätietoa  antavat Tuuli Korhonen (puh. 045 657 7876) tai Henna Niskala (puh. 050 438 3633) tai sähköpostitse: kurssitoiminta@adhd-liitto.

Menetelmän arviointia

STRATEGIA-kurssin käyneet vanhemmat ovat erittäin tyytyväisiä kurssiin. He kokevat ymmärtävänsä paremmin lastensa tilannetta ja saaneensa käytännön toimintamalleja arkeen. Valtaosa vanhemmista kuvaa kurssin muuttaneen heidän tietojaan, osaamistaan ja kokemustaan vanhempana myönteisesti. Vanhemmat kertovat arvostavansa muiden vanhempien tapaamista. Tunne siitä, ettei olekaan asioiden kanssa yksin ja mahdollisuus vaihtaa kokemuksia on arvokas.

Arviointia menetelmästä:

  • Engström, S. (2015). Förändringar i vardagen efter att ha genomgått föräldrarutbildningen strategi för föräldrar till barn och tonåringar med adhd. Stockholms universitet, Tukholma, Ruotsi.
  • Korhonen, T. (2020). Ymmärrän, pystyn ja yritän – Vanhempien käsityksiä Strategia-vanhempainohjausmenetelmästä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
  • Montoya, A., Colom, F. & Ferrin, M. (2011). Is psychoeducation for parents and teachers of children and adolescents with ADHD efficacious? A systematic literature review. European Psychiatry 26(3), 166-17.
  • Perälä, N-K. (2020). Adhd-lasten varhaisen tuen palveluiden kehittäminen – Kehittämishanke Kaarinan kaupungin peruspalveluissa. Opinnäytetyö (YAMK). Turun ammattikorkeakoulu.
  • Svanborg, P., Thernlund, G., Gustafsson, P. A., Hagglof, B., Poole, L. & Kadesjo, B. (2009). Efficacy and safety of atomoxetine as add-on to psychoeducation in the treatment of attention deficit/hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 18(4), 240-249.

 

 

 

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11