fbpx

ADHD-liiton vaikuttamistyöryhmä vieraili Eduskunnassa perjantaina 22.11.2019. Käynnille osallistuivat Tuomas Aarni, Ina Hurskainen, Reijo Hämäläinen, Tani Salomäki ja Enni Kesonen sekä ADHD-liiton allekirjoittaneet työntekijät.

Kuvassa on ADHD-liiton vaikuttamistyöryhmä vierailulla eduskunnassa 22.11.2019.

Aloitimme vierailun seuraamalla eduskunnan täysistuntoa, josta meidät ohjattiin kansanedustaja Janne Heikkisen tapaamiseen.

Janne Heikkisen kanssa keskustelimme vilkkaasti muun muassa oppimisympäristöistä sekä koulunkäynnin ja opiskelun tuen riittävyydestä. Janne Heikkinen muistutti meitä kuntavaikuttamisen tärkeydestä ja tietoisuuden lisäämisestä, jossa omakohtaiset tarinat ja kokemukset ovat arvokasta tietoa päättäjille. Kunnan palveluihin vaikutettaessa tehokkainta on olla yhteydessä asiaa valmistelevaan virkamieheen hyvissä ajoin, jotta poliitikolla on aikaa sisällyttää ehdotukset esityksiinsä. Heikkinen antoi vielä vinkiksi kutsua alueen poliitikkoja myös sopivaan tapaamiseen oman viestin perille menemisen varmistamiseksi. Heikkinen muistutti, että omakohtaisia kokemuksia esittävät mielipidekirjoitukset ovat hyvä tapa nostaa tärkeitä asioita paikalliseen keskusteluun. Lisäksi kuntapäättäjät tarvitsevat lukuja ja tietoa, joiden pohjalta nousee tarve vaikuttaa, esittää ehdotuksia ja luoda mahdollisuutta muutokselle.

Janne Heikkisen tapaamisen aikana kansanedustaja Paula Werning liittyi joukkoomme. Paula Werning korosti oikean tiedon tarjoamista päättäjille myös ennakkoluulojen vähentämiseksi. Hän lupasi selvittää mahdollisuutta tuoda adhd-tietoutta esiin eduskunnassa myös muissa tilanteissa, mitä seurueemme piti erittäin hienona mahdollisuutena.

Paula Werningin kanssa esillä olivat muun muassa opintopolkuun, työelämään siirtymiseen ja siellä pysymiseen liittyvät asiat. Näihin liittyen saimme vaikuttavat kokemuspuheenvuorot osallistujiltamme. Työllistymiseen ja työnhakuun liittyen pohdimme esimerkiksi osa-aikatyön mahdollisuutta sekä asenteiden vaikutusta laajasti, esimerkiksi uuden henkilön palkkaamisessa sekä työtehtävien räätälöinnissä.

Mitä vierailu antoi?

Vierailun päätteeksi kokosimme ajatuksia päivästä. Totesimme yhdessä, että kansanedustajat voivat edistä työssään asioita, joista heillä on riittävästi oikeaa tietoa ja ymmärrystä asian merkityksestä. Koimme tulleemme vierailulla kuulluiksi, sillä vilkkaaksi virinnyt keskustelu oli vastavuoroista, ja meille esitetyt kysymykset kertoivat aidosta kiinnostuksesta adhd-aihepiiriin liittyen. Saimme vinkkejä, miten lisätä adhd-tietoisuutta päättäjille sekä tietoa siitä, miten voisimme tehdä alueellista vaikuttamistyötä.

Uskomme vierailun aikana käytyjen keskustelujen avanneen edustajille paitsi tiedon, erityisesti myös omakohtaisten kokemustemme kautta jotakin siitä arjesta, jota adhd-oireiset ja heidän läheiset elävät – iloineen ja suruineen.

Tapaamamme edustajat kuuntelivat esimerkkejämme pirstaleisesta palvelujärjestelmästä tai riittämättömästä tuesta oireisille lapsille ja nuorille koulussa, mutta myös siitä, mikä on tukenut kohti työllistymistä tai otteen saamista omasta arjesta.

Yhteinen, kansanedustajien kanssa jakamamme havainto oli, että arvostavilla asenteilla ja kohtaamisilla on merkitystä! Oikea tieto toimii perustana hyvälle kohtaamiselle. Se auttaa käyttämään rajallisia taloudellisia resursseja tehokkaasti. Ennen kaikkea arvostava kohtaaminen osoittaa oireiselle itselleen, että hän on tärkeä osa yhteiskuntaa. Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulmasta jokaisen yksilön tulisi saada tukea juuri siihen, missä haasteita on.

Jäämme innolla odottamaan, minkälaisia vaikuttamisen ja vuoropuhelun mahdollisuuksia vierailumme poiki tulevalle!

Kiitos vaikuttamistyöryhmälle sekä Janne Heikkiselle, hänen avustajalleen Mikko Laaksolle sekä Paula Werningille!

Teksti Piia Haukilahti ja Katariina Berggren

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11