fbpx

Perustiedot

 • Alkaa: 5.11.2018
 • Päättyy: 9.11.2018
 • Paikka: Härmän kylpylä, Ylihärmä
 • Hakuaika on päättynyt

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu adhd- ja add-oireisille, parisuhteessa eläville, aikuisille ja heidän puolisoillensa.

Koska ja missä kurssi järjestetään?

ma 5. – pe 9. marraskuuta 2018

Härmän kylpylä, Ylihärmä

Mitä kurssilla tehdään?

Adhd värittää parisuhdetta, arjen hallintaa ja vuorovaikutusta. Kurssilla paneudutaan näihin teemoihin ja kurssilaisten esille nostamiin sisältöihin. Kurssipäivät ovat suuntaa antavasti teemoitettuja, mutta kurssisisältöjä muokataan kurssilaisten toiveiden mukaisesti kurssin aikana. Kurssipäivien joustavat teemat ovat: adhd, parisuhde, arjenhallinnan menetelmät, tunteet, vuorovaikutus, omat voimavarat ja tukimuodot.

Kurssi alkaa maanantai-iltapäivänä ja päättyy perjantai-iltapäivänä (esimerkki viikko-ohjelmasta).

Kurssille osallistuu 10 osanottajaa ja 2 työntekijää. Teemoja käsitellään ryhmässä keskustellen ja erilaisia harjoituksia tehden.

Kurssilla vierailee asiantuntijoina lääkäri ja kokemusosaaja tai kokemusosaaja-pariskunta. Lääkäri kertoo adhd:n hoidosta. Kokemusosaajat jakavat oman tarinansa, kertoen myös, mikä heitä on auttanut.

Mitä kurssi maksaa?

Kurssin hinta on 60€/hlö ja se sisältää majoituksen, täysihoidon ja kurssimateriaalin. Joskus esim. sosiaalitoimi voi auttaa kurssimaksun maksamisessa.

Miten haen kurssille?

 1. Täytä hakulomake

Voit täyttää lomakkeen

 • sähköisesti

tai

 • paperisena.

HUOM! Voit hakea samalla lomakkeella kaikille samalle kohderyhmälle tarkoitetuille laitosmuotoisille kursseille (Voimaa arkeen – ja Tunteella-kurssit).

 1. Toimita liitteet ADHD-liittoon

Tarvitsemme hakemuksen liitteeksi lausunnon terveydenhuollon ammattilaiselta. Lausunto voi olla lääkäriltä, psykologilta tai muulta soveltuvalta laillistetulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, toimintaterapeutti).

Liitteen tulee olla korkeintaan vuoden vanha. Liitteestä tulee käydä ilmi, miten adhd-oireinen puoliso voi ja millaisia hänen oireensa ovat.

Liite tulee lähettää osoitteeseen:

ADHD-liitto ry
Kuntoutus
Pakarituvantie 4
00410 Helsinki

Hakemuksesi astuu voimaan vasta, kun olemme vastaanottaneet liitteen.

Mikäli aiotte kurssin päätyttyä hakea KELAlta kuntoutusrahaa ja/tai matkakorvausta, tulee hakemuksen liitteenä olla lääkärin suositus kurssille.

Koska hakuaika päättyy?

Tämän kurssin hakuaika päättyy 31.8.2018.

Millä perusteilla kurssilaiset valitaan?

Kuntoutujavalinnat tekee ADHD-liiton kuntoutusvaliokunta, jonka jäsenistä vähintään yksi on lääkäri ja muut kuntoutusalan ammattilaisia.

Kun kuntoutusvaliokunta pohtii, ketkä kurssille valitaan, punnitsevat he mm.,

 • sitä, miten hakijat voivat (ei esim. akuuttia päihdeongelmaa tai kriisiä)
 • sitä, millaista hakijoiden arki on
 • sitä, millaisin toivein ja tavoittein hakijat hakevat kurssille
 • sitä, onko hakijoilla muuta kuntoutusta ja tukiverkostoa.

Kunkin kurssin osanottajajoukkoa valittaessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös se, että mahdollisuuksia vertaisuuden kokemuksiin syntyisi. Näin ollen kiinnitämme huomioita myös hakijoiden ikään, sukupuoleen, elämäntilanteeseen, adhd:n oireenkuvaan (esim. ettei joukossa olisi vain yksi add-oireinen).

Koska saamme tiedon, pääsemmekö kurssille?

Tätä kurssia koskevat kuntoutujavalinnat tehdään viikolla 37. Ilmoitamme valiokunnan päätöksistä kaikille hakijoille viim. 3 päivää kokouksen jälkeen.

Lisätietoja?

Lisätietoja saat ADHD-liiton kuntoutussuunnittelijoilta. Hennan tavoitat numerosta 050 400 6478 ja Tuulin numerosta 045 657 7876. Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen kuntoutus@adhd-liitto.fi

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11