fbpx

Adhd vaikuttaa lasten toimintakykyyn yhtä paljon kuin monet fyysiset sairaudet. Silti meidän palvelujärjestelmässämme näihin toimintakyvyn rajoitteisiin ei useinkaan pystytä tarjoamaan tukea riittävän aikaisessa vaiheessa. Minkään fyysisen sairauden kohdalla ei taida olla sellaista tilannetta, että odotetaan oireiden pahenemista ennen avun tarjoamista. Adhd-oireisten lasten kohdalla näin kuitenkin käy valitettavan usein.

Kuva on otettu ylhäältä alaspäin ruskeaa lautapöytää vasten. Pöydällä on papereita ja tietokone. Kuusi ihmistä pitää kämmeniään päällekkäin kuvan keskiosassa.

Adhd:n virallinen hoitosuositus ohjaa tarjoamaan asiakkaille lääkehoidon rinnalle myös muunlaista tukea. Tätä muunlaista tukea on yleensä saatavilla vasta siinä vaiheessa, kun haitta arjessa on merkittävä. Tähän tilanteeseen havahduttiin myös Kaarinan kaupungissa ja asialle päätettiin tehdä jotain.

Keinoja arkeen jo ennen varsinaisia ongelmia

Vuonna 2016 Kaarinan kaupungissa lähdettiin rakentamaan näille asiakkaille ihan omia tukipalveluita. Kehittämistyössä on ollut mukana iso joukko eri alojen asiantuntijoita. Halusimme Kaarinassa tarjota näille asiakkaille tietoa ja keinoja arkeen ennen kuin ongelmia oikeastaan edes on. Palvelut otettiin hyvin vastaan, ja nopeasti olimme siinä tilanteessa, että asiakkaita oli vähän liiankin kanssa. Halusimme toimia niin, että asiakkaiden ei tarvitse jonottaa meille pitkään. Tarvittiin uudenlaisia ratkaisuja.

Tämä ratkaisu oli ADHD-liiton Suomeen tuoma menetelmä – Strategia-vanhempainohjauskurssi. Strategia-kurssilla adhd-oireisten lasten vanhemmat saavat tietoa siitä, mikä adhd on, mistä siihen liittyvät oireet ja vaikeudet johtuvat, mitä adhd tarkoittaa perheessä, miten lasta voi auttaa suoriutumaan arjessa peremmin ja mitä tukea yhteiskunta tarjoaa adhd-oireisille lapsille perheineen. Strategia-kurssin aikana vanhemmat kokoontuvat yhteensä viitenä iltana ja pääsevät ohjaajien puheenvuorojen lisäksi vaihtamaan ajatuksia myös muiden vanhempien kanssa. Nopeasti huomasimme, että Strategia-kurssin avulla meiltä työntekijöiltä säästyi aikaa ja asiakkaat saivat parempaa palvelua kuin aikaisemmin.

Strategia-kurssille ei tarvita lähetettä

Koska kaikki olivat tyytyväisiä, ei Strategia-kurssin ottamista pysyväksi toimintamalliksi Kaarinaan tarvinnut perustella sen enempää. Tällä hetkellä Kaarinan kaupunki tarjoaa adhd-oireisten lasten vanhemmille Strategia-vanhempainohjauskurssia kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteenamme on, että kaikki adhd-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmat pääsisivät osallistumaan ryhmään siinä vaiheessa, kun diagnoosi on tuore. Strategia-kurssille osallistuakseen perheellä ei tarvitse olla lähetettä tai mitään olemassa olevaa kontaktia mihinkään kaupungin palveluihin. Riittää, että lapsella on adhd-diagnoosi ja perhe on halukas pysähtymään asian äärelle. Kurssi on perheille maksuton.

Adhd:n virallisen hoitosuosituksen mukaan adhd-oireisten lasten toimintakyky paranee, kun vanhempia tuetaan tämänkaltaisella ryhmämuotoisella palvelulla. Vanhempien antamat palautteet Strategia-kurssista ja sen vaikutuksista arkeen ovat olleet samansuuntaisia. Erityisen hyvältä on tuntunut kuulla vanhemmilta, miten he kokevat oman ymmärryksensä lisääntyneen ja miten ovat sitä kautta osanneet arvostaa itseään ja omaa lastaan enemmän.

Teksti: Niina-Kaisa Perälä, toimintaterapeutti, Kaarinan kaupunki / perhekeskus

Lisätietoja Strategia-vanhempainohjausmenetelmästä:
Tuuli Korhonen, suunnittelija, p. 045 657 7876, tuuli.korhonen@adhd-liitto.fi ja adhd-liitto.fi/tukea/kurssit/strategia-vanhempainohjausmenetelma/

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11