fbpx

Suomen Voimisteluliitto on tehnyt yhteistyössä ADHD-liiton kanssa ohjevideoita lasten liikunnan parissa työskenteleville valmentajille, ohjaajille sekä opettajille. Videoilla esitellään konkreettisia keinoja, joiden avulla harjoitusta ja omaa ohjaustaan voi strukturoida siten, että kaikkien lasten on helpompi osallistua toimintaan.

Kuvassa on Energiset liikkujat -videoiden aloituskuvat. Videot antavat vinkkejä opettajille, ohjaajille ja valmentajille.

Liikunta, olipa se ohjattua tai arkiliikuntaa, on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Säännöllinen liikunta hyväksyvässä ryhmässä tuo arkeen usein kovasti odotetun ja säännöllisen hetken, jolloin lapsella on mahdollisuus kokea onnistumisia ja harjoitella sosiaalisia taitoja turvalliseksi kokemassaan ympäristössä. Liikunta on usein merkittävässä roolissa myös erityislasten arjessa mahdollistaen yhdessä tekemisen muiden kanssa sekä tunteen siitä, että kuuluu joukkoon.

– Energisten lasten ohjaaminen vaatii jämäkkää otetta, mutta myös herkkää korvaa, jotta lapsi saa tarvitsemansa tuen. Usein saattaa olla kyse lopulta aika pienistä asioista, joilla tilanne saadaan käännettyä ja energia suunnattua toivottuun tekemiseen. Harrastus parhaimmillaan antaa lapselle hurjasti lisää itseluottamusta ja ohjaajasta voi tulla yksi tärkeistä ja turvallisista aikuisista arjessa”, Voimisteluliiton Liiku mun kaa -hankkeen projektipäällikkö Jenni Tuomela sanoo ja jatkaa

– Haluamme liittona tukea seurojen ohjaajia ja valmentajia, ja antaa työkaluja laadukkaaseen valmennukseen. ADHD-liiton kanssa tehdyt videot tuovat näkökulmaa ja valmiuksia kaikenlaisten lasten kohtaamiseen ja ohjaamiseen, ja nämä materiaalit ovat kaikkien lasten kanssa työskentelevien hyödynnettävissä. Liikunnan riemu kuuluu kaikille.

Videot Voimisteluklubissa
Suomen Voimisteluliitto on tehnyt yhteistyössä ADHD-liiton kanssa ohjevideoita lasten liikunnan parissa työskenteleville valmentajille, ohjaajille sekä opettajille. Videoilla esitellään konkreettisia keinoja, joiden avulla harjoitusta ja omaa ohjaustaan voi strukturoida siten, että kaikkien lasten on helpompi osallistua toimintaa. Ohjeiden tarkoituksena on tarjota helposti käyttöön otettavia ja konkreettisia keinoja, joilla kaikkien lasten osallistumista toimintaan voidaan tukea. Videot löytyvät Voimisteluliiton uudistuneesta materiaalipankista, Voimisteluklubista ja ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.

Aikuisen tehtävänä on tukea lasta osallistumisessa ja valmentajien, ohjaajien sekä opettajien rooli lapsen osallistumisen mahdollistajana on keskeinen. Taitava ohjaaja pystyy hyvin pienilläkin keinoilla auttamaan lasta yli haastavista hetkistä tekemisen tiimellyksessä. Tämä vahvistaa lapsen omia keinoja ratkaista tilanteita ja saada onnistumisen kokemuksia myös sosiaalisissa tilanteissa toimimisesta. Lapsen tarvitseman tuen tarjoaminen vaatii valmentajalta ymmärrystä haasteellisen toiminnan taustalla olevista tekijöistä, mutta ennen kaikkea konkreettisia keinoja toiminnan ohjaamiseen. Lapsen tarvitsemat tukikeinot löytyvät usein vanhempien ja valmentajien tiiviillä yhteistyöllä.

Suomen Voimisteluliitto on päivittänyt lasten laadukkaan voimistelun linjauksensa keväällä 2019. Linjausten keskiössä on lapsi ja liikunnan ilo. Liikunta niin ohjattuna kuin omatoimisenakin tarjoaa lapselle mahdollisuuksia kokea onnistumisia ja tukee osaltaan lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Laadukkaalla valmennuksella pystytään mahdollistamaan kaikille lapsille tunne siitä, että he kuuluvat ryhmään ja heidät hyväksytään mukaan sellaisina kuin he ovat.

 

Lisätietoa:

Voimisteluliitto, Liiku mun kaa -hankkeen projektipäällikkö Jenni Tuomela p. 040 593 9745, jenni.tuomela@voimistelu.fi

ADHD-liitto, suunnittelija Henna Niskala p. 050 400 6478, henna.niskala@adhd-liitto.fi

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11