fbpx

Aksoni ry toimii tukena ja verkostona henkilöille, joilla on autismikirjon, tarkkaavaisuushäiriön tai kielellisen erityisvaikeuden piirteitä, sekä heidän läheisilleen

Aksoni ry toimii tukena ja verkostona henkilöille, joilla on autismikirjon, tarkkaavaisuushäiriön tai kielellisen erityisvaikeuden piirteitä, sekä heidän läheisilleen.

Linkki yhdistyksen kotisivuille

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11