fbpx

Aksoni ry toimii tukena ja verkostona henkilöille, joilla on autismikirjon, tarkkaavaisuushäiriön tai kielellisen erityisvaikeuden piirteitä, sekä heidän läheisilleen

Aksoni ry toimii tukena ja verkostona henkilöille, joilla on autismikirjon, tarkkaavaisuushäiriön tai kielellisen erityisvaikeuden piirteitä, sekä heidän läheisilleen.

Linkki yhdistyksen kotisivuille

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ke ja to klo 9–11