fbpx

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys -Nepsytic ry on toiminut aina vuoteen 2020 asti nimellä Kymenlaakson AADA ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia neuropsykiatrisen kirjon (adhd, autismikirjo, Tourette, OCD, kehitykselliset kielihäiriöt) henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Yhdistys valvoo ja edistää neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden etuja ja tekee tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä ja tarpeita. Lisäksi yhdistys järjestää virkistys-, kuntoutus- ja tiedotustoimintaa sekä tapahtumia ja koulutuksia.

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Linkki yhdistyksen kotisivuille

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ke ja to klo 9–11