Kymenlaakson AADA ry toimii kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien (SLI), adhd-oireisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena

Kymenlaakson AADA ry toimii kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien (SLI), adhd-oireisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kaakkois-Suomi.

Linkki yhdistyksen kotisivuille

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ma - to klo 9-11