fbpx

Oulussa järjestettiin Adhd ja vahvuudet -teemailta 3.12.2018. Teemaillan aihe oli hyvä alkusykäys ADHD-liiton ensi vuoden myönteisen adhd-asenteen kampanjaan.

Kuvassa on vaaleanruskea lautatausta, jolla on valkoinen koristesydän. Sydämessä on teksti i am grateful ja pieni punainen sydän tekstin edessä.

Itsetuntemus on yksi elämämme tärkeimmistä, mutta myös vaativimmista tehtävistä. Kiinnitämme huomiomme helposti muihin kuin itseemme, vaikka oma minäkuvamme, se millaisena näemme itsemme, hyödyttäisi meitä paljon enemmän. Saamme ympäristöltämme helposti palautetta asioista, jotka eivät menneet niin hyvin, kuin kehuja asioista, jotka sujuivat. Suomalaiseen kulttuuriin ei ole kuulunut niin sanottu kehuilla kasvattaminen, ja kasvatuskulttuuriimme on kuulunut jopa kehotus välttää turhaa kehumista, jottei lapsista kasvaisi liian ylpeitä. Kulttuuriamme varjostaa myös yksilökeskeinen ajattelumalli, joka korostaa pärjäämistä. Nämä kaikki ovat omiaan luomaan kasvualustan, jossa onnistumisen kokemukset jäävät huomiotta, positiivinen palaute saamatta ja ajatus omista vahvuuksista etäiseksi.

Adhd-oireisen elämää voi varjostaa jatkuvasti saatu negatiivinen palaute, joka on voinut luoda omasta minäkuvasta kielteisen, synkän ja sirpaleisen. Omien vahvuuksien tunnistaminen voi tuntua vaikealta ja itsestään hyvän kertominen vieraalta. Jos kiinnitämme huomiomme vain täyttymättömiin toiveisiin ja asioihin, jotka eivät ole menneet hyvin, emme huomaa pienimpiäkään asioita, jotka menivät hyvin. Itsetuntemuksen avulla voimme oppia tunnistamaan omia rajoja paremmin ja näin myös henkisesti suojelemaan itseämme ja jaksamistamme. Kuva omasta itsestä muotoutuu läpi elämän. Koskaan ei ole liian myöhäistä ryhtyä kehittämään positiivisempaa minäkuvaa.

Meillä kaikilla on henkilökohtaisia voimavaroja, jotka syntyvät toiveikkuudesta. Voimavarat auttavat meitä jaksamaan ponnistelemaan kohti tuloksia. Voimavaroja on monenlaisia – osa on helposti tunnistettavissa, osa piilossa ja osa heräteltävissä. Myös oman arvomaailman tunnistaminen ja arvojensa mukaisen elämän eläminen auttaa näkemään mitä elämässään pitää ponnistelun arvoisena asiana. Arvojensa mukainen elämä luo toiveikkuutta, joka lisää jaksamista ja voimavaroja.

ADHD-liiton Oulun toimisto tarjosi minulle mahdollisuuden järjestää ammattiharjoitteluni aikana tapahtuman, jonka teemaksi valitsin tutustumisen vahvuusajatteluun. 14 aiheesta kiinnostunutta adhd-oireista aikuista saapui Oulun Kumppanuuskeskukselle kuulemaan ja pohtimaan omia vahvuuksiaan sekä niiden tunnistamista. Illan aikana kerroin osallistujille itsetuntemuksen merkityksestä sekä omien voimavarojen ja oman osaamisen tunnistamisen tärkeydestä. Tämän jälkeen ohjeistin osallistujia jakautumaan pieniin ryhmiin, joissa jokainen sai vuorollaan kertoa toisille jostain omasta onnistumisen kokemuksestaan. Ryhmän jäsenet tunnistivat ja nimesivät yhdessä jokaisen kertomuksen kautta löytyneitä vahvuuksia.

Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa torjumaan itseensä kohdistuvia epäilyksiä ja auttaa tulemaan tietoiseksi omista hyvistä ominaisuuksistaan. Vahvuuksiensa tunnistaminen ei aina ole helppoa, varsinkaan yksin, mutta toisten vertaisten kanssa keskusteleminen voi siinä auttaa. Kun hyväksyy omat vahvuutensa, työstää samalla tietoisesti omia luonteenvahvuuksiaan.

Keräsimme illan aikana ryhmien toisistaan löytämät vahvuudet isolle paperille. Paperi täyttyi osaamisesta, taidoista, hyveistä ja vahvuuksista, joita näillä ihmisillä on! Adhd-oireiset aikuiset ovat joukko sinnikkäitä, rohkeita, päämäärätietoisia, luovia ja periksi antamattomia ihmisiä, jotka ovat valmiita etsimään itselleen sopivaa reittiä omien vahvuuksiensa polulle.

 

Tanja Hietasaari
3. vuoden sosionomiopiskelija/ammattiharjoittelija
ADHD-liitto, Oulun toimisto

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ma klo 13–15, ke ja to klo 9–11