fbpx

Parisuhde on usein ihmisen läheisin aikuissuhde. Kun toisella kumppaneista on arjessa erityishaasteita, kuten adhd-oireilua, parisuhdekin saattaa joutua koetukselle.

Kuvassa on mies ja nainen auringonlaskun aikaan. He istuvat kalliolla. Nainen on painanut päänsä miehen olkapäälle.

Vaikeudet ihmissuhteissa ovat adhd-oireisille aikuisille yleisiä, ja väärinkäsityksiä sekä varsinaisia yhteentörmäyksiäkin voi syntyä. Adhd-oireisen aikuisen kumppanista voi tuntua, ettei häntä pidetä tärkeänä, kun kumppanin ajatukset harhailevat kesken keskustelun, yhteisistä sovituista asioista on vaikea pitää kiinni tai arjen rutiinit ja kotityöt kyllästyttävät.

Adhd-oireilu vaikuttaa suhteen moniin puoliin arjessa, kotitöihin, seksuaalisuuteen ja vanhemmuuteen. Avointa keskustelua oireista ja niiden vaikutuksista suhteeseen kaivataan. Erilleen ajautumisen voi torjua vain avoimella vuorovaikutuksella ja tunteista avoimesti puhumalla. Tilanteesta ja sen nostattamista tunteista, väsymyksestä ja turhautumisesta on pystyttävä puhumaan avoimesti. Yhtä lailla on puhuttava arjen tavallisista asioista. Vaikeista asioista puhuessa pitää välttää toisen syyttelyä. On parempi keskittyä puhumaan omista tunteistaan ja toiveistaan. Jos puhuminen tuntuu oikein ylivoimaiselta, voi kirjoittaa kirjeen, tekstiviestin tai sähköpostin. Pääasia on, ettei hankalia asioita jäädä hautomaan, sillä se etäännyttää puolisoita toisistaan. Kun vuorovaikutus parisuhteessa lisääntyy, tunneyhteys paranee ja suhde voi vahvistua entisestään.

On tärkeää muistaa, että puoliso on muutakin kuin adhd-oireensa. Adhd-oireilu voi olla suhteelle uhka, mutta myös mahdollisuus. Jos suhde on vakaalla pohjalla ja vuorovaikutus toimii, avoin keskustelu suhteen arjesta voi lähentää puolisoita entisestään. Riitaisa ja vaikea parisuhde vie jo itsessään paljon voimavaroja ja vaikuttaa mielialoihin voimakkaasti. Parhaimmillaan parisuhde toimii turvana ja lepopaikkana, kun elämä koettelee.

Adhd-oireisten aikuisten kumppaneilla on myös oikeus omaan elämään, omiin kiinnostuksenkohteisiin ja omanlaiseen arkeen. Usein arjen järjestelyt pyörivät adhd-oireisen kumppanin ympärillä. Tämä voi tuntua suhteen toisesta osapuolesta joskus kuormittavalta. Onkin tärkeää pitää yhteyttä hyviin ystäviin ja tehdä mukavia asioita, joista nauttii.

Yhteisen hyvän lujittaminen parisuhteessa

Parisuhteen resilienssiä eli pärjäämistä vastoinkäymisissä, tarvitaan pitkin elämänpolkua erilaisissa haastavissa tilanteissa. Tutkimusten mukaan tiedämme tekoja, joita vahvistamalla voimme lujittaa parisuhteemme pärjäävyyttä. Samalla voi vahvistaa muutenkin hyvinvointia ja iloa suhteessa.

Ensimmäinen keino on yhteisen tarinan kertominen. Yhteisen tarinan kertominen liittyy tunteiden jakamiseen ja tunneyhteyden ylläpitoon. Mikäli asiasta pystytään puhumaan, on mahdollista myös jakaa tunteita, eivätkä polut lähde eriytymään. Puhumattomuus ja tulkinnat siitä, mitä ajatuksia kumppanin reaktioiden takana ovat kussakin tilanteessa, jäävät muuten vallitseviksi totuuksiksi. Keskustelun voi aloittaa juttelemalla yhdessä siitä, mitä tapahtui ihan suhteen alkuaikoina, mitä kumpikin muistaa silloin tapahtuneen. Keskustelua voi jatkaa pohtimalla, missä mennään nyt ja mitä molemmille kuuluu nyt. Lopuksi kannattaa miettiä yhdessä tulevaa, mitä toiveita ja haaveita kummallakin on, miltä tulevaisuus näyttää. Muistot, kokemukset ja ajatukset ovat kumppaneilla usein erilaiset ja se on täysin hyväksyttävää. Tärkeintä on se, että niistä ollaan tietoisia. Yhteiset keskustelut synnyttävät yhteisen parisuhteen tarinan.

Luottamus parisuhteen voimaan kasvaa onnistumisten huomioimisella. Kannattaa vaalia me yhdessä -asennetta, esimerkiksi muistelemalla sellaisia hetkiä, kun on ollut voimakas yhdessä ja selvinnyt vaikeuksista. Jos keskittyy yhteiseen hyvään ja viettää yhdessä aikaa mieluisten asioiden äärellä sen sijaan, että taistelee siitä, kuka pääsee helpommalla tai joutuu tekemään enemmän, me-henki vahvistuu entisestään. Positiivisten ja iloisten tapahtumien, tunteiden ja kokemusten huomaaminen ja niiden jakaminen kumppanin kanssa on merkittävä parisuhdetta vahvistava teko. Elämään sisältyy myös kaunis puoli. Yhdessä nauramisen sekä menneiden hauskojen hetkien ja sattumusten muistelun voimaa ei kannata väheksyä.

Parisuhteen vahvin liima on toiseen tukeutuminen ja yhteys. Sitä voi vaalia myös näennäisen pienin teoin, laskemalla käden toisen kädelle tai pään toisen olkapäälle. Se, että vaikka levätään yhdessä vierekkäin, vahvistaa parisuhteessa läheisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Jos parisuhdeasiat mietityttävät sinua, apua on tarjolla. Parisuhdetyön ammattilaisia on tarjolla lähes kaikissa kunnissa, heidän luokseen kannattaa hakeutua hyvissä ajoin. Uudenlainen elämäntilanne tuo paljon ajateltavaa, ja jotta sen läpi jaksaisi paremmin, kannattaa apua ottaa vastaan ajoissa.  Apua tarjoavat esimerkiksi:

  • Perheasiain neuvottelukeskukset (Kirkon tarjoama maksuton palvelu, ei vaadi kirkon jäsenyyttä eikä ole uskonnollista toimintaa, www.evl.fi/perheneuvonta)
  • Pari- ja seksuaaliterapia (kunnan ja/tai erikoissairaanhoidon palvelu tai yksityiset psykoterapeutit, www.pariterapia.fi/etsi-pariterapeutti, www.minduu.fi)
  • Kolmannen sektorin toimijat: järjestöt sekä seurakunnat (www.parisuhdekeskus.fi, www.vaestoliitto.fi/parisuhde, www.miessakit.fi)

Teksti Laura Huuskonen, sosiaalialan asiantuntija, Parisuhdekeskus Kataja ry

Lähteet:

Koivula, Krista: Yhdessä eteenpäin – vakavasti sairaiden lasten vanhempien parisuhderesilienssi, Psykologia 51/2016

ADHD-liitto: Aikuisen arki toimimaan -opas. Luettavissa pdf-muodossa täällä.

chat ti-to klo 10-13

Parisuhdepuhelin maanantaisin klo 14-16, puh. 050 337 9053

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11