fbpx

Adhd voi aiheuttaa monenlaista pitkäaikaista riskiä psykososiaaliselle hyvinvoinnille ja elämässä pärjäämiselle. Adhd-piirteiden on todettu olevan yhteydessä mm. muihin psykiatrisiin häiriöihin, päihderiippuvuuteen, heikompaan koulumenestykseen ja työelämässä pärjäämiseen. Toisaalta varhaiset tukitoimet ja aktiivinen hoito voivat merkittävästi vähentää negatiivisia seurannaisvaikutuksia, vahvistaa elämänlaatua ja luoda parempia edellytyksiä elämässä pärjäämiseen. Käypä hoito -suosituksen mukaisesti tukitoimet pitää aloittaa heti, kun lapsella tai nuorella havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Tukitoimien aloittaminen ei vaadi diagnoosia ja ensisijainen vastuu tuen järjestämisestä on asuinkunnan peruspalveluilla ja lähiympäristöllä. Käypä hoito -suositukseen on koottu kattavasti adhd:n hoidon yleiset periaatteet, eri hoitomuotoihin liittyvät näytönastekatsaukset, hoidon porrastuksen suositukset ja hoidon arviointiin liittyvät laatukriteerit, joiden tulisi ohjata valtakunnallisesti hoidon suunnittelua ja järjestämistä.

 

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11