fbpx

Tällä viikolla vietettävän Adhd-viikon tarkoituksena on tuoda esille, miten adhd vaikuttaa arkeen ja elämään. Pääpaino Adhd-viikolla on aikuisen adhd:ssä sekä parisuhteessa ja vanhemmuudessa. Osana viikon teemaa julkaistaan Adhd-käsikirja, joka tarjoaa viimeisimmän tiedon adhd:n ilmenemisestä, diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Adhd-käsikirjan kansikuva. Kuva on sinisävyinen piirroskuva. Kuvassa on kolme erikorkuista vuoristorataa, jotka mutkittelevat ja tekevät silmukoitakin. Vuoristoratojen eri kohdissa on menossa junavaunuja.

Adhd:n tunnistamiseen, tutkimuksiin pääsemiseen sekä hoitoon liittyy edelleen paljon haasteita. Adhd vaikuttaa kuitenkin yksilön arjen toimintakykyyn, ja hoitamaton adhd voi haitata sosiaalisia suhteita, koulu- ja opintopolkua sekä työllistymistä.

Mutta tilanteen ei tarvitsisi olla tämä. Kuten eräs adhd-oireinen kertoo, on tärkeää, miten oireisiin suhtaudutaan. ”Hain lähihoitajakouluun ja pääsin. Kerroin opettajalle diagnoosistani ja hänen suhtautumisensa ihmetytti positiivisesti. Hänen sanansa olivat merkittäviä: Ei tehdä tästä ongelmaa. Opintojen aikana opin tuntemaan itseäni entisestään.”

Yksilöllisellä ja varhaisella tuella voidaan merkittävästi vaikuttaa adhd-oireisen hyvinvointiin. Adhd-käsikirja on perusteos, joka käsittelee adhd:tä ikäkausittain – lapsuus, nuoruus ja aikuisuus. Kirjoittajina on muun muassa psykiatreja, psykologeja, toimintaterapeutteja sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia. Ääneen pääsevät myös kokemusosaajat vanhemman, nuoren sekä aikuisen näkökulmasta.

Kirja on tehty PS-kustannuksen sekä ADHD-liiton yhteistyönä ja sen ovat toimittaneet Katariina Berggren ja Jari Hämäläinen.

Katariina Berggren on toimintaterapeutti, työnohjaaja (STOry), sensorisen integraation teoria ja terapia -koulutettu. Hän toimii ADHD-liitossa suunnittelijana. Berggren on ollut mukana ADHD-liiton edustajana sekä kommentoimassa ADHD:n Käypä hoito -suosituksen päivitystä että työstämässä Käypä hoito -suosituksen potilasversiota.

Jari Hämäläinen on yhteisöviestinnän medianomi ja viestinnän ammattilainen. Hän toimii ADHD-liiton tiedottajana. Hämäläinen on ollut mukana viemässä ja tuottamassa ajantasaista sekä oikeaa tietoa niin suurelle yleisölle kuin adhd-oireisille sekä heidän läheisilleen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt (myös kokemusosaajien haastattelut):
Jari Hämäläinen, ADHD-liitto
jari.hamalainen@adhd-liitto.fi
puh. 045 636 1842

Arvostelukappaleet:
Sari Malinen, PS-kustannus
sari.malinen@ps-kustannus.fi
puh. 014 337 0074

Puhelinneuvonta

09 8567 7130

ke ja to klo 9–11