Neurokirjon ammattilaiset (NAM)

Neurokirjon ammattilaiset (NAM)

NAM on suunnattu ammattilaisille, jotka osallistuvat työssään neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä toimintakyvyn tukemiseen.
Neurokirjolla tarkoitetaan tässä yhteydessä neurokognitiivisia vaikeuksia, kuten adhd, autismin kirjo, touretten oireyhtymä, ocd, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää moniammatillista yhteistyötä ja tietotaitoa, ja toimia edellisistä lähtökohdista käsin neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi.

Jäseneksi hakeminen:
NAM:in jäseneksi haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella (sähköpostina). Mukaan liitetään ansioluettelo, jossa näkyvät koulutustausta ja referenssit. Jäsenet hyväksyy NAM:in hallitus.

Hakemuksen voi toimittaa sähköpostiin: puheenjohtaja.nam(at)gmail.com.

 

Jäsenmaksu koostuu vuosittaisesta perusjäsenmaksusta ja liittojäsenmaksuista (jäsenen valinnan mukaiset jäsenliitot, joiden lehti ja edut sisältyvät liittojäsenyyteen). Vuoden 2017 perusjäsenmaksu on 15 euroa, joka on poikkeuksellisesti puolet vuoden perusjäsenmaksusta. Liittojäsenmaksuja ei peritä vielä vuonna 2017.

Yhteyshenkilö: 
Taina Piispa
Sähköpostiosoite: 
puheenjohtaja.nam(at)gmail.com