ADHD-kokemusosaajaverkosto käyntiin! -projekti

ADHD-kokemusosaajaverkosto käyntiin! -projekti

ADHD-kokemusosaajaverkosto käyntiin! -projekti on ADHD-liiton kokemusosaajatoiminnan kehittämishanke v. 2014-2015. 

Projektia rahoittaa Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki - nuoret työelämään -avustusohjelma. Projektissa kehitetään malli valtakunnallisen adhd-kokemusosaajaverkoston toiminnalle. Verkoston tarkoituksena on kokemustiedon kautta lisätä ja levittää tietoa adhd:stä.

Projektissa kehitetään adhd-kokemusosaajien koulutusohjelma, koulutetaan kokemusosaajia sekä muodostetaan koulutetuista adhd-oireisista henkilöistä ja omaisista ADHD-liitolle kokemusosaajaverkosto, jonka osaamista hyödynnetään eri tahoilla. Liitolle rakennetaan kokemusosaajapankki, josta adhd-tietoutta tarvitsevat tahot voivat tiedustella ja tilata kokemusosaajia omiin tilaisuuksiinsa. Projektissa luodaan malli, jonka avulla ADHD-liitto kouluttaa ja tukee kokemusosaajia sekä ylläpitää verkoston toimintaa projektin päätyttyä. Malli tarjoaa avaimet siihen, kuinka vakiinnuttaa adhd-oireiset kokemusosaajat osaksi sosiaali- ja terveydenhoitoalan toimintaa.

Kokemusosaajien tehtävänä on lisätä etenkin ammattilaisten ymmärrystä adhd-asioista. Tavoitteena on, että kokemusosaajat pääsevät jakamaan osaamistaan mm. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä muille julkisen sektorin toimijoille. Kokemusosaajan kokemustieto tarjoaa mahdollisuuden oppia mitä on elää adhd:n kanssa ja millaista tukea tarvitaan arkeen sekä yhteiskunnassa toimimiseen. Kokemustieto on tärkeä työkalu lisäämään adhd:n tunnistamista ja tuomaan asiakasnäkökulmaa tukitoimien ja palvelujen kehittämiseen.

Projektilla tavoiteltavat vaikutukset on edistää adhd-oireisten henkilöiden osallisuutta, hyvinvointia sekä tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa. Adhd:hen liitetään yhä paljon vääriä uskomuksia, eikä adhd-oireisten kokemuksia aina ymmärretä. Tietoisuuden levittäminen on tärkeää, jotta adhd-oireiset saisivat tarvitsemansa tuen. Parhaiten tietoa levittävät oman alansa arjen asiantuntijat, kokemusosaajat.