Vertaistuki

Vertaistukiryhmät toimivat ADHD-liiton jäsenyhdistyksissä sekä adhd-oireisten lasten ja nuorten vanhemmille tai adhd-oireisille lapsille ja nuorille. Liitto tarjoaa vertaistukiohjaajille kerran vuodessa järjestettävän koulutuksen sekä tukea ja neuvontaa.

 

Vertaistuki on mainittu adhd:n Käypä hoito -suosituksessa yhtenä psykososiaalisen tuen muotona. Vertaisilta saatu tuki onkin usein korvaamatonta. Ryhmät tarjoavat tunteen siitä, että ei ole ongelmien kanssa yksin tai ainoa. Lisäksi jaetut kokemukset, neuvot ja tuki vievät arkea eteenpäin. Vertaisryhmien toiminta perustuu toisten kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen, luottamukseen ja vastavuoroisuuteen.

 

VERTAISTUKIRYHMÄN PERUSTAMINEN
VERTAISTUKI JA ADHD

Adhd-oireisille henkilöille suunnatut vertaisryhmät ovat usein osoittautuneet hyvin antoisiksi. Ryhmissä on mahdollisuus tavata henkilöitä, jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa ja jakavat samantapaisia kokemuksia. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden itsetuntemuksen lisääntymiseen, kun itseään voi peilata muihin ryhmäläisiin. Ryhmän tarkoitus ei kuitenkaan ole terapia vaan auttaa selviämään arjen ongelmista. Adhd-oireisille suunnatuissa ryhmissä on tärkeää, että säännöt ovat selkeät ja yhdessä sovitut. Ryhmää perustettaessa hyvä etukäteissuunnittelu onkin tärkeää.

 

RYHMÄNOHJAAJAN MUISTILISTA:

  • kerrataan yhdessä sovitut säännöt tarvittaessa jokaisella ryhmäkerralla
  • muistutetaan ryhmäläisiä tarvittaessa tekstiviestillä samana päivänä kokoontumisesta
  • annetaan kaikille puheenvuoro ja tarvittaessa käytetään ajastimia tai kiertäviä puheenvuoroja, jos joukossa on hyvin puheliaita ryhmäläisiä
  • pyritään pois negatiivisuuden kehästä, muistuttamalla positiivisista asioista – positiiviset kokemukset voimaannuttavat ja energisoivat koko ryhmää
  • voimavarakeskeisyys – löydetään unelmia, haaveita ja voimavaroja
  • ryhmänohjauksessa työparityöskentelyt
  • muista huolehtia omasta jaksamisesta – ryhmässä nousseiden asioiden jättäminen ryhmään