Tietoa sosiaaliturvasta

Tietoa sosiaaliturvasta

Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitteena on varmistaa ihmisille riittävä perusturva kaikissa elämäntilanteissa. Jokaisella meillä on oikeus perustoimeentuloturvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä sekä tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

 

Avuntarvitsijan saamaan sosiaaliturvaan vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi henkilön ikä, terveydentila, siviilisääty ja talouden koko, asema työelämässä, koulutus ja taloudellinen toimeentulo. Adhd-oireisille lapsille, perheille ja aikuisille on mahdollista saada tukea eri elämäntilanteissa adhd-oireiden aiheuttamien haittojen ja taloudellisten rasitteiden perusteella.

 

Lapsiperheille kohdentuvia etuuksia ovat mm. alle 16-vuotiaan vammaistuki, osittainen hoitoraha, kuntoutusraha sekä erilaiset maksukatot (matkakorvaukset, lääkkeiden omavastuut ja terveydenhuollon maksut). Lisätietoja lapsiperheille saat tästä.

 

Nuorta adhd-oireista tukevat mm. yli 16-vuotiaan vammaistuki, kuntoutusraha, opintotuki, jne. Lisätietoja nuorten tukimuodoista saat tästä.

 

Aikuisten sosiaaliturvaan liittyvistä etuuksista kuten esimerkiksi työmarkkinatuesta tai kuntoutustuesta saat lisätietoja tästä.

 

Ohjeita viranomaisen tekemän päätöksen muutoksenhakuun.