Perhelomitus

Perhelomitus

Perhelomitus - Kotiin vietävää tilapäishoidon palvelua

ADHD-perheillä on mahdollisuus hakea perhelomituspalvelua. Perhelomituksen tarkoituksena on auttaa lasta, nuorta tai aikuista kotona hoitavia vanhempia tai muita huoltajia irrottautumaan vapaalle. Perhelomitusta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, mutta lisäksi lomituspalvelujen toteutuminen edellyttää kuntaosuuden saamista. Raha-automaattiyhdistyksen tukea ei voida käyttää omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien lomittamiseen. Perhelomitus alkoi ADHD-liiton, Perhe-hoitoliiton, Aivovammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteisprojektina, joka on sittemmin muuttunut pysyväksi käytännöksi.

 

Kotiin vietävässä lomituspalvelussa työntekijä tulee hoidettavan kotiin ja hoitaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen, nuoren tai aikuisen lisäksi sisarukset huoltajien viettäessä vapaata tai lomaa kodin ulkopuolella. Lomitusta tehdään ympäri vuorokauden, ja perheen oma elämänrytmi pyritään säilyttämään eli päivähoito, koulunkäynti ja päivätoiminta jatkuvat normaalisti lomituksen aikana. Hoitoapu on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kokoisille perheille.

 

Kotiin vietävä palvelu voi olla joko omaishoitajan lakisääteisen vapaan lomitusta tai muuta tilapäishoitoa, kuten vanhempien loman tai vapaan ajaksi tarvittavaa hoitoapua. Perhelomitusta on mahdollista saada 8 tunnista useaan vuorokauteen. Lomitukseen tulee hakea etukäteen maksusitoumus kotikunnalta. Lomitusta on saatavilla eri puolilla Suomea.

 

Varaukset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen lomitusjakson alkamista. Ajankohdat täytetään varausjärjestyksessä. Varaukset tehdään joko puhelimitse tai sähköpostilla asiakaskoordinaattorille: puh. 020 690 555 / varaukset@kvps.fi

 

Asiakasmaksu on 31 € / päivä. Laskutusvuorokausi on klo 00-24 välinen aika. Kotiin jäävien perheenjäsenten ja lomittajan ruokaan, sekä muihin mahdollisiin menoihin varataan käyttörahaa. Menettelytavoista sovitaan työntekijän kanssa ennen perhelomitus-jakson alkua.                      

 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kotisivut: www.kvps.fi