Lomatoiminta

Lomatoiminta

TUETUT LOMAT mahdollistavat adhd-oireisille henkilöille sekä heidän läheisilleen lomaa ja virkistäytymistä. Maaseudun terveys ja lomahuolto ry järjestää lomia yhteistyössä ADHD-liiton kanssa.

 

ADHD-OIREISTEN TUETUT LOMAT

ADHD-liiton lomien tarkoituksena on tukea perheiden jaksamista, vuorovaikutusta sekä tarjota mahdollisuuden vertaistukeen. Lomilla on monipuolista ohjelmaa sekä lapsille, nuorille ja vanhemmille että perheille yhdessä. ADHD-liiton lomat on suunnattu ensisijaisesti perheille, joissa on adhd-oireisia henkilöitä.

 

KUKA VOI SAADA LOMATUKEA?

Lomatukea voi hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Lomatuen saajat valitaan sosiaalisin, taloudellisin ja terveydellisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot, menot - myös velat, elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Lomahakemus tulisikin täyttää mahdollisimman huolellisesti, niin että perheen kokonaistilanne ja perustelut tuen saamiselle tulevat ilmi hakemuksesta.

 

LOMASTA AIHEUTUVAT KULUT

Lomalaiset kustantavat itse matkustamisen lomakohteeseen sekä omavastuuosuuden, joka on mainittu kunkin loman kohdalla erikseen. Lomalaiset huolehtivat itse tapaturma-, matka- ym. vakuutuksista.

 

LOMIEN HAKEMINEN

Lomat haetaan Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:stä joko sähköisellä tai paperilomakkeella. Lomaa valitessa kannattaa etukäteen tutustua kyseisen kylpylän palveluihin ja tiloihin joko internetissä tai puhelimitse tiedustelemalla, jotta lomasta tulee mahdollisimman onnistunut. Lisätietoja osoitteesta: www.mtlh.fi , puh. (09) 241 84 06 ADHD-liitossa lisätietoja tuetuista lomista antaa suunnittelija Elina Seppänen, puh. 050 309 6556.

 

MUUT TUETUT LOMAT

Tuetuille lomille voi hakea vapaasti myös suoraan eri lomajärjestöistä.