Tuki- ja terapiamuodot

Tuki- ja terapiamuodot

Kaikilla meillä voi olla välillä tilanteita, että tarvitsemme ulkopuolista tukea oman tai läheisen elämäntilanteen vuoksi. Tuki- ja terapiamuodot tulisi määräytyä yksilöllisen tarpeen mukaisesti, ei diagnoosi-keskeisesti. Palvelujärjestelmämme on kuitenkin osittain rakennettu sellaiseksi, että suuri osa tukitoimista on riippuvaisia niin sanotusta lääketieteellisestä terveydentilasta (tauti, häiriö, vamma ym.). Tämän lisäksi tuen tarpeiden määrittelyssä tulisi keskeisesti huomioida henkilön toimintakyky ja siinä ilmenevät rajoitteet.

 

Adhd-oireisille ja heidän läheisilleen on olemassa erilaisia tuen mahdollisuuksia. Niille henkilöille, joilla on diagnosoitu adhd, pitäisi laatia yksilöllinen kirjallinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä asianomaisen tai hänen perheensä/läheistensä kanssa. Tämä kirjallinen suunnitelma, jossa määritellään hoidon ja/tai kuntoutuksen tavoitteet, käytettävät menetelmät, aikataulu ja suunnitelman seuranta ohjaa osaltaan tukitoimien järjestämistä Hoito- ja kuntoutussuunnitelmia laadittaessa tulisi huomioida sekä käytännön kokemuksellinen tieto, että tutkimustietoon pohjautuva näyttö eri tukitoimien hyödyistä ja vaikuttavuudesta.  Tukitoimia järjestettäessä on hyvä huomioida myös se, että asiakkaaseen itseensä tai hänen perheeseensä liittyvillä tekijöillä kuten esimerkiksi motivaatiolla tai tukitoimiin sitoutumisella on myös vaikutusta siihen, miten ulkopuolisesta tuesta hyödytään.