Strategia-menetelmä

Strategia-menetelmä

Strategia on käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä. Se on kehitetty vanhemmille, joilla on adhd-diagnoosin saanut lapsi. Strategia soveltuu parhaiten vanhemmille, joiden lapsen adhd-diagnoosi on tuore. Strategia-ryhmiä on sekä 4-12 -vuotiaiden 13-17 -vuotiaiden lasten vanhemmille.

 

Sana ”strategia” viittaa menetelmiin, joiden olemassaolosta vanhempia kurssin aikana muistutetaan eli vaikkapa: korvaa negatiivinen huomio positiivisella, käytä selviä kehotuksia, rakenna arjesta selkeä ja ehkäise ristiriidat etukäteen.

 

Strategia-kurssi rakentuu viidestä tapaamiskerrasta. Jokainen kokoontuminen kestää 3 tuntia kahvitaukoineen. Tapaamiskertojen teemat ovat:
1. Perustietoa adhd:stä
2. Vanhemmuusroolin vahvistaminen sekä lasten ja perheen arjen helpottaminen
3. Menetelmiä positiivisen käytöksen tukemiseksi
4. Välineitä ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja hallintaan
5. Yhteisön tukiverkostot ja palvelut.

 

Strategian historia
Strategia sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2005. Tuolloin tukholmalaisen ADHD-keskuksen johtajan toiminut Agneta Hellström kehitti menetelmän yhteistyössä alaistensa kanssa. Hellström on kehittänyt menetelmää vuosien saatossa ja kouluttaa vuosittain kymmeniä uusia ohjaajia. Kaiken kaikkiaan Ruotsissa on nykyään jo noin 1100 koulutettua ohjaajaa ja kursseja järjestetään aktiivisesti lasten ja nuorten psykiatriassa (BUP) eri puolilla Ruotsia. Ruotsissa Strategia on monessa eri läänissä kurssi, jolle vanhemmat ohjataan heti lapsen diagnoosin varmistuttua. Muu mahdollinen psykososiaalinen hoito rakentuu Strategian päälle.

 

Suomeen Strategian toi ADHD-liitto ry vuonna 2015. Työntekijämme ovat pitäneet kurssin ohjaamisesta, sillä Strategia-käsikirja tarjoaa hyvät raamit ja sisällön kurssikerroille. Toiminta on suunniteltu mukavan vuorovaikutteiseksi. Työntekijöidemme mieltä on lämmittänyt myös vanhemmilta saatu positiivinen palaute.

 

”Turvallinen ryhmädynamiikka. Mukavia harjoituksia, sopivasti heittäytymistä. Hyviä arjen tositarinoita ja toimintavinkkejä.”
”Kurssi oli erittäin hyvä. Saimme paljon käytännön vinkkejä ja työkaluja arkeen. Sekä mahtavan paketin tietoa tukien eri muodoista ja mahdollisista palveluntuottajista. Lapsemme on nyt kahdeksanvuotias, jos kursseja olisi ollut aiemminkin olisimme mielellään osallistuneet.”

 

Eräs osallistuja seurasi kurssia sekä äidin että psykologin silmin. Hän kommentoi Strategia-kurssiamme näin:
”Strategia-kurssi yllätti minut monipuolisuudellaan ja kattavalla tietopaketillaan. Kurssi perustui pitkäaikaiselle osaamiselle adhd-oireisten lasten kanssa työskentelystä, mikä näkyi vahvana teoriasaamisena, mutta myös käytännönläheisinä vinkkeinä ja harjoituksina. Sain kurssilta apua arkisiin haasteisiin, opin mm. ennakointia, käskyjen pilkkomista ja positiivisen käyttäytymisen kannustamista. Lisäksi sain ymmärrystä siitä, kuinka adhd-oireinen näkee maailman. Ryhmän kanssa jakaminen toi helpotuksen tunteen siitä, että lapseni ongelmat eivät ole ainutkertaisia. Ongelmille löytyy myös arjen ratkaisuja. Kurssin mukana tuli käytännön materiaalipaketti, josta on iloa vielä pitkäksi aikaa. Mielestäni kurssilla käytetyt menetelmät olisivat hyödyllisiä kaikille lapsille koti-, koulu- ja harrastusympäristössä. Suosittelen lämpimästi!”

 

Vuonna 2016 yhtä kurssiamme seurasi lastensuojelun perhehoidon sosiaalityöntekijä. Hän tiivisti kokemuksiaan seuraavasti:
”Työntekijänä ajattelen, että uuden tiedon ohella kurssi konkreettisuudessaan kokosi ja aktivoi myös sitä tietoa jota vanhemmilla on. Kokemuksellisen työskentelytavan ansioista toimintamallien työstäminen tapahtuu monella tasolla ja vaikuttavuus lisääntyy. Minulle asiakastyön lomassa kerrotussa palautteessa vanhemmat ovat kertoneet saaneensa monia ajatuksia arjen tilanteiden hoitamiseen ja uusia toimintamalleja on kokeiltu menestyksellä jo käytännössä.
Kurssin tiedollinen ja kokemuksellinen anti ovat hyvässä suhteessa toisiinsa. Ajattelen, että jos mahdollisimman moni lapsen arjessa olevista aikuisista voi pysähtyä asian äärelle ja jakaa kurssikokemuksen mukanaan tuoman ymmärryksen, se hyödyttää lapsen johdonmukaisen arjen rakentamista valtavasti.”

 

Strategian tulevaisuus Suomessa
ADHD-liitto ry ei halua pitää kynttilää vakan alla vaan ryhtyy kouluttamaan Suomeen lisää Strategia-ohjaajia! Toiveenamme on, että tämä loistava menetelmä leviäisi eri puolille Suomea, jotta kaikki adhd-oireisten lasten vanhemmat saisivat kaipaamaansa tietoa ja tukea. Ryhmiä voidaan järjestää koulutettavan omassa taustaorganisaatiossa (esim. julkisella sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa). 
Suomen ensimmäinen Strategia-ohjaajakoulutus tullaan järjestämään Helsingissä 23.-24. marraskuuta 2017! Pääkouluttajana toimii menetelmän kehittänyt adhd-asiantuntija Agneta Hellström. Lisätietoa koulutuksesta löytyy täältä ja ilmoittautuminen tapahtuu täällä.

 

Lisätietoa Strategia-menetelmästä ja -koulutuksesta saa myös ottamalla yhteyttä ADHD-liiton kuntoutussuunnittelijoihin (Henna Niskala 050 400 6478, henna.niskala@adhd-liitto.fi ja Tuuli Korhonen 045 657 7876, tuuli.korhonen@adhd-liitto.fi).  Strategia-menetelmästä voi lukea lisää myös osoitteesta http://www.sinus.se/