Etusivu | Adhd-tietoa | Tukea | Oppaat ja julkaisut | Ajankohtaista | ADHD-liitto | Yhteystiedot | Vertais- ja kokemustoiminta
Full version
Etusivu » Oppaat ja julkaisut » Opinnäytetöitä ja tutkimuksia

Opinnäytetöitä ja tutkimuksia

Opinnäytetöitä ja tutkimuksia

Alle on kerätty joitakin opinnäytetöitä. Töiden luettavat pdf-muotoiset julkaisut löytyvät sivun alalaidasta liitetiedostot-kohdasta, mikäli liitolle on sellainen toimitettu. Mikäli työ on saatavilla myös jostain tieteellisestä tietokannasta, löytyy linkki opinnäytetyön tietojen kohdalta. Jos haluat antaa meille vinkin adhd-aiheisesta opinnäytetyöstä, niin voit tehdä sen sähköpostitse osoitteeseen adhd@adhd-liitto.fi.

 

 • Valtanen Tiina, proseminaarityö, 2018. ADHD-lasten vanhempien kokemuksia vertaistuesta ja tukitoimista. (Työ löytyy liitteistä sivun alalaidasta)

 • Korhonen Johanna, Opinnäytetyö, 2017. ”Siitä kokemus on hyvin vähäistä” - Asiantuntijoiden kokemuksia adhd-oireisten lasten perheiden ohjaamisesta Kainuussa. Lue työ täällä.

 • Viita Anne, Pro gradu -tutkielma, 2017. Resilienssi-Diskurssit ADHD-diagnoosin saaneiden kertomuksissa. Lue työ täällä.

 • Morris Jaana. Opinnäytetyö, 2016. Esteettömyys lentomatkailussa: Case: ADHD-oireiset matkailijat. Lue työ täällä.

 • Honkasilta Juho. Väitöstutkimus, 2016. Voices behind and beyond the label : the master narrative of ADHD (de)constructed by diagnosed children and their parents. Lue työ täällä.

 • Sandberg Erja. Väitöstutkimus, 2016. ADHD-perheessä - Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Lue työ täällä.

 • Sarianna Kalliomäki. Pro gradu -tutkielma, 2016. ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhempien diagnoosille rakentamat merkitykset. Lue työ täällä.

 • Koskinen Henna, Miettinen Outi. Opinnäytetyö, 2015. ADHD ja rentoutuminen, rentoutusopas ADHD-liitolle. Lue työ täällä.

 • Saarelainen Jenni, Saari Santos Petra. Opinnäytetyö, 2015. Päihdetyöntekijöiden näkemykset ja tiedot huumeriippuvaisten ADHD-oireisten aikuisten asiakkuuksista. Lue työ täällä.

 • Heini Soikka. Opinnäytetyö, 2015. Työterveyshuollon hoitohenkilöstön valmiudet adhd-oireisen aikuisen kohtaamiseen. Lue työ täällä.
 • Annemari Sinivirta. Opinnäytetyö, 2015. Erilaisen oppijan perehdyttäminen ravintolatyössä. Case: ADHD-oireiset. Lue työ täällä.
 • Salla-Maaria Rantanen. Pro gradu -tutkielma, 2014. "Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia." ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina. Lue työ täällä.
 • Martta Lahtinen. Pro gradu -tutkielma, 2014. "Tarvitsemme konkreettista apua ja tukea", Vanhempien kokemuksia lastensa ADHD-lääkityksestä ja ammattilaisten toiminnasta.
 • Niina Piira. Opinnäytetyö, 2013. "Tästä en suostu luopumaan" Omavoiman neuropsykiatrisen yksilövalmennuksen vaikutuksia asiakkaiden toimijuuteen. Lue työ täällä.
 • Miina Ylärakkola. Pro gradu -tutkielma, 2013. Leimattu ja normaali?, Diskurssianalyyttinen tutkimus ADHD-diagnosoitujen nuorten koulunkäyntipuheesta.
 • Tarmo Risunen. Kandidaatintutkielma, 2013. ADHD-oireisen nuoren itsetunto: systemaattinen kirjallisuuskatsaus itsetuntoon vaikuttavista tekijöistä. Lue työ täällä.
 • Erja Sandberg. Pro gradu -tutkielma, 2012. ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus. Lue työ täällä.
 • Erja Sandberg. Opinnäytetyö, 2012. Erilainen vanhemmuus. (Tutkimus ADHD-oireisista vanhemmista.)
 • Anu Kippola-Pääkkönen. Pro gradu -tutkielma, 2011. Tarkkaavuuden haasteet, hyvinvointi ja ADHD-liiton toiminta. Lue työ täällä.
 • Helena Lauer. Opinnäytetyö, 2011. Terveydenhoitaja erityislapsen perheen tukena. Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat
 • Juho Honkasilta. Pro gradu -tutkielma 2011. Yksilöpatologiasta yhteisöpatologiaan - AD/HD-oppilas peruskoulupolulla
 • Hanna Kempe, Maria Pullinen, Pinja Tiitta. Opinnäytetyö, 2010. Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke: ADHD-kuntoutuskurssin arviointi. Lue työ täällä.
 • Maija Siltanen. Opinnäytetyö, 2009. Selvitys ADHD:n kuntoutuksesta rikosseuraamusalalla. Lue työ täällä.
 • Mirja Heikkilä. Opinnäytetyö, 2009. ADHD-lasten vanhempien kokemukset arjesta ja saaduista tukipalveluista
 • Mirja Heikkilä. Opinnäytetyö, 2003. ADHD-liiton elämän- /arjenhallintakurssien vaikutuksista AD/HD-oireisten aikuisten elämään
 • Veera Kannosto-Puhakka. Pro gradu -tutkielma, 2004. Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi koulussa, Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi
Back to navigation