ADHD-lehti

Vuoden viimeisessä lehdessä kuullaan mm. kuntoutuksen kuulumisia, aikuisiän adhd:n diagnostiikkaa sekä adhd:n vaikutuksista näkövammaisen elämään. Lisäksi lehdestä löytyvät vuoden 2014 tuetut lomat. Tässä lehdessä julkaistujen ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssien ajankohtiin ja kurssipaikkoihin voi tulla vielä muutoksia.

Tämä lehti sisältää työelämää käsittelevän teemaosuuden. Lisäksi voi lukea Ihmeelliset vuodet -kasvatusmenetelmästä ja siitä, miten adhd-oireisia tuetaan Virossa.

Tässä ADHD-lehden numerossa aiheina mm. adhd-oireisten lasten ruokavalio, neurogaming ja sisarusten asema adhd-perheessä.

Vuoden ensimmäinen lehti sisältää tiedot uusista sopeutumisvalmennuskursseista, haastattelut Adhd-aarre -palkintojen saajien kanssa, useamman kokemuskirjoituksen sekä kahden uuden jäsenyhdistyksen esittelyt.