ADHD-lehti

ADHD-liitto ja sen yhdistykset kyselytutkimuksen valossa. Adhd-oireisen aikuisen arki. Selvitys adhd-oireisten aikuisten asemasta palvelujärjestelmässä.

Lehdessä ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen osuus. Lisäksi tietoa tarkkaavuushäiriöstä ilman ylivilkkautta (ADD).

Tietoa mm. aikuisopiskelusta adhd-maustein sekä aikuisiän adhd:n diagnosointi ja hoito.

Asiaa mm. nuorten vertaistuesta, tuetuista lomista sekä kiusaamisesta.