Tukea

Adhd-oireisten tuen tarve on yksilöllistä. Adhd:n Käypä hoidon mukaisesti tukitoimet pitää aloittaa heti, kun lapsella tai nuorella havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Lasten ja nuorten vanhempien on myös tärkeä saada tukea kasvatustyölle. Tukitoimien aloittaminen ei vaadi diagnoosia. Myös adhd-oireiset aikuiset tarvitsevat ja hyötyvät tukitoimista. Tuen muodot voivat vaihdella elämäntilanteen eri vaiheissa ja pitää sisällään esimerkiksi:

 

 • neuvontaa ja ohjausta (psykoedukaatio)
 • tilanteiden, tehtävien ja toimintojen jäsentämisestä kotona/päiväkodissa/koulussa/työpaikalla siten, että ympäristö tukee tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjaamista
 • erityisopetusta
 • erilaisia terapioita
 • vertaistukea
 • sopeutumisvalmennusta
 • lääkehoitoa
 • ammatinvalinnanohjausta
 • työpajatoimintaa
 • kuntoutusohjausta
 • ADHD-liitto tarjoaa erilaisia palveluita joko yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 • Sopeutumisvalmennuskurssit ovat suunnitelmallista ryhmämuotoista kuntoutusta adhd-oireisille henkilöille ja heidän omaisilleen. Kurssien tavoitteena on tukea...

 • Vertaistukiryhmät toimivat ADHD-liiton jäsenyhdistyksissä sekä adhd-oireisten lasten ja nuorten vanhemmille tai adhd-oireisille lapsille ja nuorille. Liitto tarjoaa vertaistukiohjaajille kerran...

 • Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitteena on varmistaa ihmisille riittävä perusturva kaikissa elämäntilanteissa. Jokaisella meillä on oikeus perustoimeentuloturvaan työttömyyden, sairauden,...