Ajankohtaista

18.11.2011
Tiedote

Palvelujärjestelmä ei vastaa adhd-oireisten aikuisten tarpeita, vaikka syrjäytymiskierre olisi ehkäistävissä asianmukaisella hoidolla sekä yksilöllisillä tukitoimilla. Palvelujärjestelmä ei pysty ottamaan huomioon adhd-oireisten henkilöiden tilanteita...

15.2.2011
Tiedote

ADHD-liittoon on tullut runsaasti yhteydenottoja huolestuneilta aikuisasiakkailta, jotka ovat kokeneet saaneensa huomattavaa apua lääkityksestä erityisesti työkyvyn ylläpitämiseen sekä elämänhallinnan ja sosiaalisen elämän ongelmiin. ADHD:n...

1.1.2010
Tiedote

ADHD-liitto ry haluaa muistuttaa, että lapsen ja nuoren levottomuuden syyt voivat olla hyvin moninaiset ja tuen tarpeet määräytyvät yksilökohtaisesti.

1.11.2009
Tiedote

ADHD-liitto ry haluaa nostaa esiin erityisnuorten palvelut ja niiden kehittämisen. Palvelujen avulla nuorten on mahdollista päästä kiinni koulunkäyntiin, opiskeluun ja ammattiin.