Vahti-hanke järjestää syksyllä lisää koulutuksia ja työpajoja

Vahti-hanke järjestää syksyllä lisää koulutuksia ja työpajoja

Neurokognitiiviset erityispiirteet koulutus keskittyy autismin kirjon asiakkaiden kohtaamiseen ja ns. erityispiirteiden tunnistamiseen. Koulutuksen pitää Autismisäätiöltä Mari Huhtiniemi.

Vaikuttavuutta kohtaamiseen -koulutuksessa Sauli Suominen ADHD-liitosta paneutuu palveluohjauksen näkökulmasta palvelujärjestelmän ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Syventävässä työpajassa syvennytään asiakastapausten kautta lisää ADHD/Autismikirjon henkilöiden kohtaamiseen.

 

Voitte jakaa tietoa eteenpäin organisaatioissanne. Koulutukset ovat maksuttomia.

 

Syyskuu:

 

Marraskuu: