Attentin-lääkevalmisteen korvattavuus puuttuu vielä aikuisilta

Attentin-lääkevalmisteen korvattavuus puuttuu vielä aikuisilta

Attentin-nimisellä lääkevalmisteella on ollut alusta asti korvattavuus lapsille ja nuorille. Aikuiset adhd-oireiset eivät ole saaneet korvausta lääkkeestä. Tämä on aiheuttanut monille adhd-oireisille aikuisille vaikeuksia lääkkeen käytön suhteen, sillä ilman korvausta kustannukset muodostuvat usein liian suuriksi.

 

ADHD-liitto on usean kuukauden ajan selvitellyt tilannetta eri viranomaistahojen, lääkkeen maahantuojan sekä lääkkeen valmistajan kanssa. Valitettavasti tilanne on se, että lääkkeen käyttöaiheessa on mainittu vain lapset ja nuoret, koska aikuisiin liittyvää tutkimusta ei ole ollut saatavilla. Korvausta on mahdollista saada vain lääkkeen käyttötarkoituksen mukaiseen kohderyhmään kuuluvat, eli tässä tapauksessa lapset ja nuoret. Lääkkeen valmistaja voi hakea muutosta käyttöaiheeseen, mutta se vaatii kattavia ja laadukkaita riippumattomia tutkimuksia lääkkeen toiminnasta aikuisilla. Tutkimusten teettäminen on erittäin kallista ja aikaa vievää (vähintään useampi vuosi), joten ainakaan vielä muutosta ei ole haettu. Toinen vaihtoehto on yrittää saada lakimuutos aikaiseksi, joka takaisi myös aikuisille korvattavuuden, mutta se on todennäköisesti vielä hitaampi ja epävarmempi keino. Tällä hetkellä tilanteeseen ei ole siis tulossa muutosta.

 

ADHD-liitto jatkaa asian selvittelyä ja seuraamista. Olemme olleet lääkkeen jälleenmyyjän kautta yhteydessä lääkkeen valmistajaan käyttöaiheen muutoksen tiimoilta, ja tiedotamme asiasta, mikäli lääkkeen valmistajalla olisi mahdollisuus tuohon prosessiin ryhtyä.

ADHD-liitto ry