ADHD-liitolle uusi jäsenyhdistys

ADHD-liitolle uusi jäsenyhdistys

Suomeen on perustettu uusi moniammatillinen valtakunnallinen yhdistys NAM – Neurokirjon ammattilaiset ry (NAM) 25.3.2017 Helsingissä. NAM on hyväksytty jäseneksi ADHD-liittoon. Lisäksi jäsenyys on hakuprosessissa
Autismi- ja Aspergerliitossa sekä Aivoliitossa.

NAM on suunnattu ammattilaisille, jotka osallistuvat työssään neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä toimintakyvyn tukemiseen.

Neurokirjolla tarkoitetaan tässä yhteydessä neurokognitiivisia vaikeuksia, kuten adhd, autismin kirjo, touretten oireyhtymä, ocd, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää moniammatillista yhteistyötä ja tietotaitoa, ja toimia edellisistä lähtökohdista käsin neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi.

 

facebook.com/NeurokirjonAmmattilaiset/?ref=bookmarks

 

Jäseneksi hakeminen:

NAM:in jäseneksi haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella (sähköpostina). Mukaan liitetään ansioluettelo, jossa näkyvät koulutustausta ja referenssit. Jäsenet hyväksyy NAM:in hallitus.
Hakemuksen voi toimittaa sähköpostiin: puheejohtaja.nam@gmail.com.

 

Jäsenmaksu koostuu vuosittaisesta perusjäsenmaksusta ja liittojäsenmaksuista (jäsenen valinnan mukaiset jäsenliitot, joiden lehti ja edut sisältyvät liittojäsenyyteen). Vuoden 2017 perusjäsenmaksu on 15 euroa, joka on poikkeuksellisesti puolet vuoden perusjäsenmaksusta. Liittojäsenmaksuja ei peritä vielä vuonna 2017.