Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriintyminen voi johtua monista eri tekijöistä, joten adhd:n diagnosoiminen edellyttää laaja-alaista arviota. Adhd:n Käypä hoito -suosituksesta löytyy tarkat tiedot diagnosointiin liittyvistä huomioonotettavista asioista.

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ma-to klo 9-11