Diagnosointi

Diagnosointi

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriintyminen voi johtua monista eri tekijöistä, joten adhd:n diagnosoiminen edellyttää laaja-alaista arviota. Lasten ja nuorten ADHD:n Käypä hoito -suosituksesta löytyy tarkat tiedot diagnosointiin liittyvistä huomioonotettavista asioista. Aikuisille ei ole laadittu Käypä hoito -suositusta, joka ohjaisi valtakunnallisesti adhd:n diagnosointi- ja hoitokäytäntöjä. Aikuisilla tutkimuksiin ohjautuminen ja hoito-/kuntoutuskäytännöt vaihtelevat alueellisestikin hyvin paljon. Joka tapauksessa aikuistenkin kohdalla vaaditaan useimmiten kattavia psykiatrisia tutkimuksia, jossa tietoa henkilön tilanteesta kerätään eri tavoin. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös muita tutkimuksia, erityisesti neuropsykologisia arvioita selvittämään henkilön neurokognitiivisia vahvuuksia ja vaikeuksia.