Kymmenen ohjetta koulunkäyntiavustajalle

Kymmenen ohjetta koulunkäyntiavustajalle

Kymmenen ohjetta koulunkäyntiavustajan työhön:

1. Tee selväksi työnkuvasi
- keskustele koulun rehtorin kanssa työyhteisöstäsi
- osallistu työyhteisösi toimintaan
- keskustele opettajan kanssa luokan tavoitteista, työtavoista ja opetusmenetelmistä

2. Tee työtäsi oppilaiden parhaaksi
- tue lapsen itsenäisyyttä
- kannusta lasta omatoimisuuteen
- ohjaa lapsen oppimista luokan tavoitteiden suuntaisesti

3. Tutustu lapselle tehtyihin tutkimuksiin
- keskustele niistä opettajan, erityisopettajan, koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa
- ota selville lapsen vahvuudet
- muista vaitiolovelvollisuus

4. Osallistu kodin ja koulun yhteistyöhön yhdessä opettajan kanssa
- yhteinen näkemys tavoitteista ja keinoista kodin kanssa
- vanhempien tukeminen kasvatustyössä
- osallistu säännölliseen yhteydenpitoon kodin kanssa

5. Edistä erilaisuuden sietoa ja suvaitsevaisuutta työssäsi
- hahmota luokan kokonaistilanne ja sosiaalinen ilmapiiri
- puutu välittömästi koulukiusaamiseen
- anna malli oikeasta tavasta toimia

6. Ole tunnollinen ja rauhallinen aikuinen
- saavuta lapsen luottamus
- opettajalla kokonaisvastuu lapsen oppimisesta
- ohjaa lasta opettajan suuntaan
- käytä omaa ammattitaitoasi

7. Kunnioita lapsen tapaa oppia ja toimia
- kunnioita yksilöllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta
- ole tarvittaessa lapselle sosiaalisena tulkkina luokan ulkopuolella ja kaveripiirissä

8. Ole mallina lapselle
- ole täsmällinen ja huolellinen
- perustele toimintaasi asiallisesti
- käytä lapsen ikätasolle sopivaa kieltä

9. Huolehdi omasta jaksamisestasi
- ammattitaidon kehittäminen, koulutus ja ammatilliset keskustelut
- työnohjaus
- harrastukset
- muista huumori!

10. Arvosta omaa työtäsi!

Tekijät: Terveydenhoitaja, koulunkäyntiavustaja Riitta Pitkänen, erityisluokanopettaja Seppo Mikkonen ja kuntoutusohjaaja Seppo Maukonen