TE-toimistosta apua nuorelle

TE-toimistosta apua nuorelle

 

Mitä TE-toimisto on?

Työ- ja elinkeinotoimisto (aikaisemmalta nimeltään Työvoimatoimisto) auttaa työpaikan saamisessa, järjestää neuvontaa koulutuksesta ja hoitaa työttömien työnhakijoiden sosiaalisia etuja.

 

Työ- ja elinkeinotoimiston päätarkoituksena on parantaa työnhakijoiden työnhakuvalmiuksia ja tarjota tietoa lisäkoulutuksesta. Tietoa tarjotaan ammatillisten oppilaitosten ja aikuis- ja täydennyskoulutuskeskuksien koulutusohjelmista, tutkinnoista ja kursseista. Tarjolla on tietoa myös oppisopimuskoulutuksesta. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää myös erilaisia omia työnhakukursseja ja muuta ns. aktiivista työvoimapolitiikkaa.

 

Palvelut nuorille:

Onko koulu ohi? Päättyikö työ? Onko hämärän peitossa, mille alalle oikeastaan haluaisit? Olisiko työkkäristä apua?

  • Työ- ja elinkeinotoimisto auttaa ammatinvalinnassa ja neuvoo, miten ja mistä voit hankkia sopivan koulutuksen. Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnanohjaus auttaa oman alan etsimisen alkuun. Varaa aika keskusteluun ammatinvalintapsykologin kanssa, siitä kaikki lähtee
  • Saat tietoa siitä, mitä työpaikkoja on tarjolla ja miten niitä kannattaa hakea
  • Saat takuun siitä, että et jää tyhjän päälle: Työ- ja elinkeinotoimistolla on velvollisuus (yhteiskuntatakuu) tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työharjoittelua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja
  • Saat apua työmarkkinatuen hakemiseen (alle 17-vuotiaalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.)

 

Mitä peruskoulun jälkeen?

Käytäntö ja tilastot kertovat, että koulutetuilla on paremmat mahdollisuudet päästä töihin. Tutustu koulutusvaihtoehtoihin  ja -tarjontaan työ- ja elinkeinotoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelussa. Siellä on valtava tietopankki opiskelusta ja oppilaitoksista, rahoituksesta, aloista ja ammateista. Koulutusneuvojalta saat henkilökohtaista ohjausta koulutusasioissa.

 

Oppisopimus

Aina opiskelu ei merkitse pelkkää koulunpenkillä istumista. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa voit tehdä samalla töitä, kun opiskelet ammattiin.

 

Työharjoittelu

Työharjoittelu on hyvä keino kokeilla erilaisia aloja ja työtehtäviä, saada työkokemusta ja parantaa ammattitaitoa. Työharjoittelu voi olla myös suora väylä töihin. Kun työnantaja näkee, miten hyvin teet työsi, hän saattaa olla valmis palkkaamaan sinut.

Työnantajien tarjoamista työharjoittelupaikoista saat lisätietoa työ- ja elinkeinotoimistosta. Voit myös itse etsiä sopivaa paikkaa.

Työharjoittelusta tehdään sopimus. Sen allekirjoittavat työharjoitteluun osallistuva, työ- ja elinkeinotoimiston edustaja ja työharjoittelun järjestäjä. Kyseessä ei ole työsuhde. Harjoitteluun osallistuvalle maksetaan työharjoittelun ajalta työmarkkinatukea sekä tietyin edellytyksin ylläpitokorvausta.

 

Entä mitä ovat Työvoiman palvelukeskukset?

Työvoiman palvelukeskuksiin on koottu vaikeimmin työllistyvien palvelut. Palvelukeskukset ovat työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kelan yhteisiä palvelupisteitä. Keskuksissa tarjotaan kuntouttavaa toimintaa ja eri alojen ammattilaisten palveluja työttömän (pitkäaikaistyöttömän) tilanteen kartoittamiseen.

(lähde: Wikipedia ja http://www.mol.fi/mol/fi/index.jsp )