Adhd on tavallinen kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Adhd tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti ja ne haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä.

Usein kysytyt kysymykset

Asian voi ottaa puheeksi neuvolassa, perheneuvolassa tai koulussa terveydenhoitajan, koululääkärin tai psykologin kanssa. Alkukartoitus ja tarvittaessa esim. psykologiset tutkimukset tehdään usein perusterveydenhuollossa. Jatko riippuu alueen hoitopolkukäytännöistä ja perusterveydenhuollon lääkärin (esim. koululääkärin) perehtyneisyydestä adhd:hen. Diagnoosi voidaan asettaa ja hoito voidaan aloittaa perusterveydenhuollossa, tarvittaessa konsultoimalla erikoissairaanhoitoa. Joillakin alueilla diagnostiset tutkimukset jatkuvat perusterveydenhuollon aloittaman alkukartoitukset pohjalta erikoissairaanhoidossa.

Voit lähteä selvittämään asiaa julkisessa terveydenhuollossa, esimerkiksi varaamalla ajan terveyskeskuslääkärille. Hoitopolut vaihtelevat, joten toisinaan koko prosessi alkukartoituksesta lopulliseen diagnoosiin ja hoidon aloittamiseen saattaa järjestyä perusterveydenhuollossa. Alueellisten käytäntöjen ja erotusdiagnostiikan vaativuuden perustein asiakkuus voidaan ohjata erikoissairaanhoitoon. Diagnoosin asettamisen jälkeen asiakkuus voi palautua takaisin perusterveydenhuoltoon.

Jos opiskelet, voit aloittaa prosessin opiskelijaterveydenhuollossa, ja työssäkäyvät voivat ottaa epäilyksensä esille työterveydenhuollossa. Asiaa voi lähteä toki selvittämään myös yksityisellä lääkäriasemalla.

Osaaminen adhd:n diagnosoinnissa ja hoidossa lisääntyy koko ajan. Niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta löytyy osaavia lääkäreitä työryhmineen. Valitettavasti emme voi pitää yllä ajan tasalla pysyvää ja puolueetonta rekisteriä lääkäreistä. Tällaisen listan ylläpitäminen on ongelmallista myös tietosuoja-asetuksen valossa. Jos hakeudut yksityiselle sektorille, varmista aikaa varatessasi lääkärin asiantuntemus neuropsykiatriaan ja adhd:hen. Katso vielä vastaus kysymykseen: ”Miten pääsen tutkimuksiin?”

Puhelinneuvonta

040 541 7696

ma-to klo 9-11