Säännöt

ADHD-liiton uudet säännöt tulivat voimaan 1.11.2014. Uusiin sääntöihin voit tutustua liitteessä.