Liitto

ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto on osaltaan pyrkinyt edunvalvonnan ja ajantasaisen tiedon levityksellä lisäämään yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä adhd-oireisten henkilöiden tukemisen tärkeydestä.

 

ADHD-liitto ry toimii lähes 20 jäsenyhdistyksensä kattojärjestönä ja työllistää kymmenen työntekijää. Kahdeksan työntekijöistä työskentelee liiton keskustoimistossa Helsingissä ja kaksi aluetoimistolla Oulussa. Jäsenyhdistyksissä toimii noin 70 erilaista kerhoa (vertaistukiryhmiä, toimintakerhoja, yms.) ja jäsenperheitä on noin 2 300. Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukee liiton toimintaa.

 

Toimiva liitto

Edunvalvonta, koulutus, neuvonta ja sopeutumisvalmennus ovat keskeisiä ADHD-liiton toimintoja. Edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä muiden neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa lähinnä levittämällä ajantasaista tietoa järjestölehtien, messujen sekä kohdennettujen tilaisuuksien avulla.

 

Liitto järjestää valtakunnallisia koulutuksia ja tilaisuuksia yksin sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liitto järjestää koulutuksia sekä antaa tukea myös jäsenyhdistystensä aktiiveille ja tarjoaa näin työkaluja vapaaehtoisten toimijoiden jaksamiseen sekä toimintakerhojen ja vertaistoiminnan ylläpitämiseen.

 

Puhelin- ja sähköpostineuvonta ovat edelleen yhdet tärkeimmistä liiton toiminnoista. Kysymyksiä saapuu niin adhd-oireisilta henkilöiltä, heidän läheisiltään kuin asiantuntijoiltakin. Aihepiirit liikkuvat arjen kysymysten, koulumaailman sekä hoitoon hakeutumisen piirissä.

 

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat tärkeä osa ADHD-liiton konkreettista toimintaa. Tavoitteena näillä kursseilla on antaa tietoa adhd:stä, tukea ja vahvistaa sekä kuntoutujan että hänen läheistensä selviytymistä arjessa ja voimaannuttaa niitä, joiden selviytyminen arjen tilanteista on heikentynyt.

 

Kaiken toiminnan ohella ja tukena liitto julkaisee omaa ADHD-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenille lehti tulee jäsenetuna, mutta lehti on myös tilattavissa.